เผยแพร่เมื่อ/created date: 24 Nov 2013

กระเช้าผีมด

Aristolochia tagala Cham.
-
ARISTOLOCHIACEAE
ไม้เลื้อย ผิวมีร่องตามยาว ใบเดี่ยว โคนใบเว้ารูปหัวใจ ปลายใบแหลม ผิวเรียบ กว้าง 2-5 นิ้ว ยาว 3-10 นิ้ว ดอกออกเป็นช่อสั้นๆ 1-2 ดอก ออกตามซอกใบ โคนกลีบดอกเชื่อมติดกัน ปลายเป็นแผ่นแบน สีน้ำตาลแดง มีขน มีกลิ่นเหม็น ผล รูปกระเช้า ยาว 1-2.5 นิ้ว เมื่อแก่เต็มที่จะแตกออก เป็น 6 ซีก ออกดอกเดือนเมษายน
พบตามชายป่าในป่าดิบแล้ง
-

พรรณไม้ภูสวนทราย,30

-

4832 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE
2 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE
3 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE
4 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE
5 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE
6 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE
7 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE
8 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE
9 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE
10 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE
11 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE
12 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE
13 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE
14 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE
15 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE
16 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE
17 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE
18 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE
19 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE
20 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE
21 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE
22 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE
23 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE
24 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE
25 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE
26 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE
27 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE
28 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE
29 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE
30 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE
31 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE
32 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE
33 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE
34 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE
35 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE
36 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE
37 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE
38 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE
39 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE
40 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE
41 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE
42 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE
43 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE
44 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE
45 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE
46 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE
47 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE
48 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE
49 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE
50 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE
51 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE
52 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE
53 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE
54 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE
55 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE
56 Aristolochia tagala Cham. Ka chao kai pha ARISTOLOCHIACEAE
57 Aristolochia tagala Cham. kra chao phi mot ARISTOLOCHIACEAE
58 Aristolochia tagala Cham. Kra Chao Pi Mod ARISTOLOCHIACEAE
59 Aristolochia tagala Cham. Pong Ku Do ARISTOLOCHIACEAE
60 Aristolochia tagala Cham. Pu ling ARISTOLOCHIACEAE
61 Aristolochia tagala Cham. Ya ri do (Karen-Chiang Mai) ARISTOLOCHIACEAE
62 Aristolochia tagala Cham. หนอนตาย ARISTOLOCHIACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: