เผยแพร่เมื่อ/created date: 24 Nov 2013

หอมไก่เหลือง

Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl.
CHLORANTHACEAE
พืชล้มลุกอายุหลายปี ต้นเดี่ยวไม่แตกกิ่ง ใบมี 4 ใบ เป็นวงที่ยอด ใบรูปรีถึงเกือบกลม ขอบใบจัก ช่อดอกตั้งตรง เกิดที่ยอด อับเรณูมี 3 อัน สีเหลือง มีระยางค์ยาว ดอกมีกลิ่นหอมออกดอกเดือนเมษายน ติดผลเดือนพฤษภาคม
เป็นไม้พื้นล่างในป่าดิบแล้ง

พรรณไม้ภูสวนทราย,44

-

1572 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE
2 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE
3 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE
4 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE
5 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE
6 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE
7 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE
8 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE
9 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE
10 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE
11 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE
12 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE
13 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE
14 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE
15 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE
16 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE
17 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE
18 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE
19 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE
20 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE
21 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE
22 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE
23 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE
24 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE
25 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE
26 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE
27 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE
28 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE
29 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE
30 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE
31 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE
32 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE
33 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE
34 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE
35 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE
36 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. Hom kai lueang CHLORANTHACEAE
37 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. Hom kai lueang CHLORANTHACEAE
38 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. Hom Kai Lueang, หอมไก่เหลือง; Chua Plao Bong, ชั่วเปล่าบ่ง (Hmong) CHLORANTHACEAE
39 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. Hom kai lueang. CHLORANTHACEAE
40 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. Hom kai lueang. CHLORANTHACEAE
41 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. niam CHLORANTHACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: