เผยแพร่เมื่อ/created date: 24 Nov 2013

ลดาดง

Tridynamia megalantha (Merr.) Staples
CONVOLVULACEAE
ไม้เลื้อยขนาดใหญ่ เกือบทุกส่วนมีขนสีขาว ใบรูปไข่หรือเกือบกลม ช่อดอกเกิดที่ยอด กลีบเลี้ยงขนาดไม่เท่ากัน 3 กลีบ กลีบด้านนอกยาว 7-8 มม. กลีบดอกเชื่อมกันเป็นรูปปากแตร สีขาว ยาว 3-4.5 ซม. กว้าง 2.5-4.5 ซม. เกสรเพศผู้ยาวไม่เท่ากัน ผลทรงรีหรือไข่กลับ กลีบเลี้ยงด้านนอก 3 กลีบ ขนาดใหญ่ขึ้น ยาว 5-7 ซม. ออกดอกช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม
พบตามชายป่าหรือที่โล่งในป่าดิบแล้ง

พรรณไม้ภูสวนทราย,47

-

1915 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: