เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Nov 2013

สิงโตก้านหลอด

Bulbophyllum capilipes Parish & Rchb.f.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้เกาะอาศัย ดอกเดี่ยว ก้านดอกยาว เรียว กลีบดอกสีเหลืองน้ำตาล มีเส้นสีชมพูตามแนวยาว กลีบปากสีชมพู ออกดอกช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม

หนังสือพรรณไม้ภูสวนทราย:73

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: