เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Nov 2013

เสาวรสสยาม

Passiflora siamica Craib
-
PASSIFLORACEAE
ไม้เลื้อยขนาดเล็ก มีขนนุ่มสีน้ำตาลเกือบทั้งต้น ใบเดี่ยว รูปใบหอกแคบๆ มีมือเกาะสีม่วงแดง ดอกออกเป็นกระจุกที่ซอกใบ กลีบเลี้ยงสีเขียว โคนกลีบสีม่วงแดง กลีบดอกสีขาว มีขนยาวหยิก เป็นวงรอบด้านใน เกสรเพศผู้มี 5 อัน เชื่อมติดกันที่โคน เกสรเพศเมียมี 3 อัน ผลกลม ออกดอกเดือนเมษายน ติดผลเดือนมิถุนายน
พบตามป่าดิบแล้ง
-

หนังสือพรรณไม้ภูสวนทราย:94

-

2791 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Passiflora siamica Craib PASSIFLORACEAE
2 Passiflora siamica Craib PASSIFLORACEAE
3 Passiflora siamica Craib PASSIFLORACEAE
4 Passiflora siamica Craib PASSIFLORACEAE
5 Passiflora siamica Craib PASSIFLORACEAE
6 Passiflora siamica Craib PASSIFLORACEAE
7 Passiflora siamica Craib PASSIFLORACEAE
8 Passiflora siamica Craib PASSIFLORACEAE
9 Passiflora siamica Craib PASSIFLORACEAE
10 Passiflora siamica Craib PASSIFLORACEAE
11 Passiflora siamica Craib PASSIFLORACEAE
12 Passiflora siamica Craib PASSIFLORACEAE
13 Passiflora siamica Craib PASSIFLORACEAE
14 Passiflora siamica Craib PASSIFLORACEAE
15 Passiflora siamica Craib PASSIFLORACEAE
16 Passiflora siamica Craib PASSIFLORACEAE
17 Passiflora siamica Craib PASSIFLORACEAE
18 Passiflora siamica Craib PASSIFLORACEAE
19 Passiflora siamica Craib PASSIFLORACEAE
20 Passiflora siamica Craib PASSIFLORACEAE
21 Passiflora siamica Craib PASSIFLORACEAE
22 Passiflora siamica Craib PASSIFLORACEAE
23 Passiflora siamica Craib PASSIFLORACEAE
24 Passiflora siamica Craib PASSIFLORACEAE
25 Passiflora siamica Craib PASSIFLORACEAE
26 Passiflora siamica Craib PASSIFLORACEAE
27 Passiflora siamica Craib PASSIFLORACEAE
28 Passiflora siamica Craib PASSIFLORACEAE
29 Passiflora siamica Craib PASSIFLORACEAE
30 Passiflora siamica Craib PASSIFLORACEAE
31 Passiflora siamica Craib PASSIFLORACEAE
32 Passiflora siamica Craib PASSIFLORACEAE
33 Passiflora siamica Craib PASSIFLORACEAE
34 Passiflora siamica Craib PASSIFLORACEAE
35 Passiflora siamica Craib PASSIFLORACEAE
36 Passiflora siamica Craib PASSIFLORACEAE
37 Passiflora siamica Craib PASSIFLORACEAE
38 Passiflora siamica Craib PASSIFLORACEAE
39 Passiflora siamica Craib PASSIFLORACEAE
40 Passiflora siamica Craib PASSIFLORACEAE
41 Passiflora siamica Craib PASSIFLORACEAE
42 Passiflora siamica Craib PASSIFLORACEAE
43 Passiflora siamica Craib PASSIFLORACEAE
44 Passiflora siamica Craib Sao warot sayam PASSIFLORACEAE
45 Passiflora siamica Craib Sao warot sayam PASSIFLORACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: