เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Nov 2013

ต่างไก่ป่า

Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don
POLYGALACEAE
ไม้พุ่ม สูง 2-3 ม. เป็นใบเดี่ยว รูปใบหอก ยาว 10-20 ซม. ช่อดอกเกิดที่ซอกใบ ห้อยลง ยาว 25-40 ซม. กลีบดอกสีเหลืองอมเขียว กลีบปากสีเหลืองสด ปลายมีขนครุย ผลเป็นผลแห้ง มี 2 พู เมล็ดสีดำ มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีส้ม ออกดอกเดือนกรกฎาคม
พบในป่าดิบเขาระดับต่ำ

หนังสือพรรณไม้ภูสวนทราย:96

-

2433 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
2 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
3 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
4 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
5 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
6 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
7 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
8 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
9 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
10 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
11 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
12 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
13 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
14 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
15 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
16 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
17 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
18 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
19 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
20 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
21 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
22 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
23 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
24 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
25 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
26 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
27 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
28 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
29 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
30 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
31 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
32 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
33 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
34 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
35 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
36 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
37 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
38 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
39 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
40 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
41 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
42 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
43 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
44 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
45 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
46 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
47 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
48 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
49 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
50 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
51 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
52 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
53 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
54 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
55 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
56 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
57 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
58 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
59 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
60 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
61 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
62 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
63 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
64 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
65 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
66 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
67 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
68 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
69 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
70 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
71 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
72 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
73 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don POLYGALACEAE
74 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don Tang kai pa POLYGALACEAE
75 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don Tang kai pa POLYGALACEAE
76 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don Tang kai pa POLYGALACEAE
77 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don Tang Kai Pa POLYGALACEAE
78 Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don ตะซิเบ๊าะ (Karen) POLYGALACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: