เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Nov 2013

คำเตี้ย

Polygala chinensis L.
POLYGALACEAE
ไม้ล้มลุก สูง 30-50 ซม. ลำต้นตั้งตรงหรือทอดเลื้อยและชูยอดขึ้น รากมีกลิ่นหอม ใบเดี่ยว รูปใบหอก ยาว 2-5 ซม. ดอกออกเป็นกระจุกที่ซอกใบ กลีบดอกคู่นอกสีเขียว กลีบดอกคู่ในสีขาว กลีบปากสีขาวเจือชมพู ปลายมีขนครุย ออกดอกเดือนพฤษภาคม

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE
2 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE
3 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE
4 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE
5 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE
6 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE
7 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE
8 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE
9 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE
10 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE
11 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE
12 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE
13 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE
14 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE
15 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE
16 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE
17 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE
18 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE
19 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE
20 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE
21 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE
22 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE
23 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE
24 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE
25 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE
26 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE
27 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE
28 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE
29 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE
30 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE
31 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE
32 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE
33 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE
34 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE
35 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE
36 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE
37 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE
38 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE
39 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE
40 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE
41 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE
42 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE
43 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE
44 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE
45 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE
46 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE
47 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE
48 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE
49 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE
50 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE
51 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE
52 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE
53 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE
54 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE
55 Polygala chinensis L. Hno Ber Ser POLYGALACEAE
56 Polygala chinensis L. Kam Tia POLYGALACEAE
57 Polygala chinensis L. Kham tia POLYGALACEAE
58 Polygala chinensis L. Ma mae kam POLYGALACEAE
59 Polygala chinensis L. ma mae kam POLYGALACEAE
60 Polygala chinensis L. Ma Mae Kam POLYGALACEAE
61 Polygala chinensis L. Ya rak hom POLYGALACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: