เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Nov 2013

หญ้าหิ่งน้อย

Torenia violacea (Azaola ex Blanco) Pennell
SCROPHULARIACEAE
พืชล้มลุกอายุปีเดียว สูง 10-40 ซม. ต้นและใบมีขนกระจายห่าง ดอกเดี่ยวออกที่ซอกใบ หรือเป็นช่อ 2-4 ดอกที่ยอด กลีบเลี้ยงเชื่อมกันเป็นหลอด มีปีกตามแนวยาว 5 ปีก ดอกสีขาว มีแต้มสีม่วงเข้ม ที่แฉกด้านข้าง 2 แฉก ออกดอกเดือนกันยายน
พบบริเวณพื้นที่ชื้น โล่ง ในป่าดิบ

หนังสือพรรณไม้ภูสวนทราย:107

-

2231 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Torenia violacea (Azaola ex Blanco) Pennell LINDERNIACEAE
2 Torenia violacea (Azaola ex Blanco) Pennell LINDERNIACEAE
3 Torenia violacea (Azaola ex Blanco) Pennell LINDERNIACEAE
4 Torenia violacea (Azaola ex Blanco) Pennell LINDERNIACEAE
5 Torenia violacea (Azaola ex Blanco) Pennell LINDERNIACEAE
6 Torenia violacea (Azaola ex Blanco) Pennell LINDERNIACEAE
7 Torenia violacea (Azaola ex Blanco) Pennell LINDERNIACEAE
8 Torenia violacea (Azaola ex Blanco) Pennell LINDERNIACEAE
9 Torenia violacea (Azaola ex Blanco) Pennell LINDERNIACEAE
10 Torenia violacea (Azaola ex Blanco) Pennell LINDERNIACEAE
11 Torenia violacea (Azaola ex Blanco) Pennell LINDERNIACEAE
12 Torenia violacea (Azaola ex Blanco) Pennell LINDERNIACEAE
13 Torenia violacea (Azaola ex Blanco) Pennell LINDERNIACEAE
14 Torenia violacea (Azaola ex Blanco) Pennell LINDERNIACEAE
15 Torenia violacea (Azaola ex Blanco) Pennell LINDERNIACEAE
16 Torenia violacea (Azaola ex Blanco) Pennell LINDERNIACEAE
17 Torenia violacea (Azaola ex Blanco) Pennell LINDERNIACEAE
18 Torenia violacea (Azaola ex Blanco) Pennell LINDERNIACEAE
19 Torenia violacea (Azaola ex Blanco) Pennell LINDERNIACEAE
20 Torenia violacea (Azaola ex Blanco) Pennell LINDERNIACEAE
21 Torenia violacea (Azaola ex Blanco) Pennell LINDERNIACEAE
22 Torenia violacea (Azaola ex Blanco) Pennell LINDERNIACEAE
23 Torenia violacea (Azaola ex Blanco) Pennell LINDERNIACEAE
24 Torenia violacea (Azaola ex Blanco) Pennell LINDERNIACEAE
25 Torenia violacea (Azaola ex Blanco) Pennell LINDERNIACEAE
26 Torenia violacea (Azaola ex Blanco) Pennell LINDERNIACEAE
27 Torenia violacea (Azaola ex Blanco) Pennell Waeo manyra LINDERNIACEAE
28 Torenia violacea (Azaola ex Blanco) Pennell แววมยุรา LINDERNIACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: