เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Nov 2013

เสื้ยนสะคอน

Grewia sessilifolia Gagnep.
TILIACEAE
ไม้พุ่ม สูง 0.5-1 ม. ทั้งต้นมีขนยาว สีน้ำตาล ใบรูปไข่ ยาว 9-14 ซม. ขอบใบจักฟันเลื่อย เส้นใบย่อยแบบขั้นบันได ช่อดอกขนาดเล็ก เกิดที่ซอกใบ ห้อยลง ดอกสีขาว ผลมี 4 พู ผิวเกลี้ยง ออกดอกและติดผลช่วงเดือนมิถุนายน-ตุลาคม
พบในป่าผลัดใบ หรือทุ่งหญ้า

หนังสือพรรณไม้ภูสวนทราย:116

-

1530 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: