เผยแพร่เมื่อ/created date: 20 May 2015

มะกอกเกลื้อน

Canarium subulatum Guillaumin
BURSERACEAE
ไม้ต้น สูง 10-15 ม. ยางสีขาวขุ่น ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ใบย่อยรูปรีหรือขอบขนาน กว้าง 3-10 ซม. ยาว 10-18 ซม. ช่อดอกแบบช่อเชิงลดออกที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง กลีบดอกเชื่อมเป็นรูปถ้วยสีเหลืองอ่อน ผลรูปรี ยาว 2-2.5 ซม. สีเขียวอ่อนอมเหลือง ออกดอกเดือน เม.ย.-พ.ค.
Trees 10-15 m tall with white sap. Leaves odd-pinnately compound, spiral; leaflets ellipitc-oblong, 10-18 by 3-10 cm. Inflorescences spicate, axillary. Flowers tubular, pale yellowish. Fruits ellipsoid, 2-2.5 cm long, yellowish green. Flowering Apr.-May.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

4211 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
2 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
3 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
4 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
5 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
6 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
7 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
8 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
9 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
10 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
11 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
12 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
13 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
14 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
15 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
16 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
17 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
18 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
19 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
20 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
21 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
22 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
23 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
24 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
25 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
26 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
27 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
28 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
29 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
30 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
31 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
32 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
33 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
34 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
35 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
36 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
37 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
38 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
39 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
40 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
41 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
42 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
43 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
44 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
45 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
46 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
47 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
48 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
49 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
50 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
51 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
52 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
53 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
54 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
55 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
56 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
57 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
58 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
59 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
60 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
61 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
62 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
63 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
64 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
65 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
66 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
67 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
68 Canarium subulatum Guillaumin มะกออกเกลื้อน BURSERACEAE
NO. Scientific name Local name Family
1 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
2 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
3 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
4 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
5 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
6 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
7 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
8 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
9 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
10 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
11 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
12 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
13 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
14 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
15 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
16 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
17 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
18 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
19 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
20 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
21 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
22 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
23 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
24 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
25 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
26 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
27 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
28 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
29 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
30 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
31 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
32 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
33 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
34 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
35 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
36 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
37 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
38 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
39 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
40 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
41 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
42 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
43 Canarium subulatum Guillaumin Ma Germ BURSERACEAE
44 Canarium subulatum Guillaumin Ma koem BURSERACEAE
45 Canarium subulatum Guillaumin Ma koem BURSERACEAE
46 Canarium subulatum Guillaumin Ma koem BURSERACEAE
47 Canarium subulatum Guillaumin ma liam BURSERACEAE
48 Canarium subulatum Guillaumin Ma lueam, Makok kluean BURSERACEAE
49 Canarium subulatum Guillaumin Mafan BURSERACEAE
50 Canarium subulatum Guillaumin makok kluean BURSERACEAE
51 Canarium subulatum Guillaumin มะกอก เกลื้อน BURSERACEAE
52 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
53 Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลื้อน BURSERACEAE
54 Canarium subulatum Guillaumin มะเก้ม BURSERACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: