เผยแพร่เมื่อ/created date: 20 May 2015

มะกอกเกลื้อน

Canarium subulatum Guillaumin
BURSERACEAE
ไม้ต้น สูง 10-15 ม. ยางสีขาวขุ่น ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ใบย่อยรูปรีหรือขอบขนาน กว้าง 3-10 ซม. ยาว 10-18 ซม. ช่อดอกแบบช่อเชิงลดออกที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง กลีบดอกเชื่อมเป็นรูปถ้วยสีเหลืองอ่อน ผลรูปรี ยาว 2-2.5 ซม. สีเขียวอ่อนอมเหลือง ออกดอกเดือน เม.ย.-พ.ค.
Trees 10-15 m tall with white sap. Leaves odd-pinnately compound, spiral; leaflets ellipitc-oblong, 10-18 by 3-10 cm. Inflorescences spicate, axillary. Flowers tubular, pale yellowish. Fruits ellipsoid, 2-2.5 cm long, yellowish green. Flowering Apr.-May.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

1720 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
2 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
3 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
4 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
5 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
6 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
7 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
8 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
9 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
10 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
11 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
12 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
13 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
14 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
15 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
16 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
17 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
18 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
19 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
20 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
21 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
22 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
23 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
24 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
25 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
26 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
27 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
28 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
29 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
30 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
31 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
32 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
33 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
34 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
35 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
36 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE
37 Canarium subulatum Guillaumin ็๙ม๊ม ˆม๚Ž๊ BURSERACEAE
38 Canarium subulatum Guillaumin Ma Germ BURSERACEAE
39 Canarium subulatum Guillaumin Ma koem BURSERACEAE
40 Canarium subulatum Guillaumin Ma koem BURSERACEAE
41 Canarium subulatum Guillaumin Ma koem BURSERACEAE
42 Canarium subulatum Guillaumin ma liam BURSERACEAE
43 Canarium subulatum Guillaumin Ma lueam, Makok kluean BURSERACEAE
44 Canarium subulatum Guillaumin Mafan BURSERACEAE
45 Canarium subulatum Guillaumin makok kluean BURSERACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: