เผยแพร่เมื่อ/created date: 20 May 2015

ว่านข้าวเหนียว

Murdannia edulis (Stokes) Faden
COMBRETACEAE
ไม้ล้มลุกสูง 15-20 ซม. ใบออกเป็นกระจุกซ้อนกันที่ข้อล่าง แผ่นใบรูปแถบถึงรูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 1.5-3 ซม. ยาว 10-40 ซม. ดอกสีชมพูหรือม่วงอ่อน เกสรเพศผู้ที่ไม่เป็นหมัน 3 อัน เกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน 3 อัน ผลแห้งแตก ยาว 5-7 มม. ออกดอกเดือน ม.ค.-มิ.ย.
Perennial herbs 15-20 cm tall. Leaves rosette; leaf blades linear to elliptic-oblong, 10-40 by 1.5-3 cm. Flowers pink or pale purple; fertile stamens 3; staminodes 3. Capsules 5-7 mm long. Flowering Jan.-Jun.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

2581 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: