เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Nov 2015

ตับเต่าต้น

Diospyros ehretioides Wall. ex G.Don
-
EBENACEAE
ไม้ต้นผลัดใบ สูง 10-15 ม. ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่กว้าง กว้าง 7-23 ซม. ยาว 10-28 ซม. ดอกขนาดเล็ก แยกเพศ ดอกเพศผู้มีขนละเอียด กลีบเลี้ยง 2-3 มม. กลีบดอกยาว 3-5 มม. ดอกเพศเมียมีขนยาวนุ่มปกคลุมรังไข่และก้านเกสรเพศเมีย ผลทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2.5 ซม. มีกลีบเลี้ยงติดทน ออกดอกเดือน มี.ค.-เม.ย.
Deciduous trees 10-15 m tall. Leaves simple, alternate, broadly ovate, 10-28 by 7-23 cm. Flowers small, unisexual; male flowers with fine hairs; calyx 2-3 mm long; corolla 3-5 mm long; female flowers with woolly hairs on ovary and style. Fruits globose, 1.5-2.5 cm in diam., with persistent calyx. Flowering Mar.-Apr.
-
-
-

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

2621 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Diospyros ehretioides Wall. ex G.Don ตับเต่าต้น EBENACEAE
2 Diospyros ehretioides Wall. ex G.Don ตับเต่าต้น EBENACEAE
3 Diospyros ehretioides Wall. ex G.Don ตับเต่าต้น EBENACEAE
4 Diospyros ehretioides Wall. ex G.Don ตับเต่าต้น EBENACEAE
5 Diospyros ehretioides Wall. ex G.Don ตับเต่าต้น EBENACEAE
6 Diospyros ehretioides Wall. ex G.Don ตับเต่าต้น EBENACEAE
7 Diospyros ehretioides Wall. ex G.Don ตับเต่าต้น EBENACEAE
8 Diospyros ehretioides Wall. ex G.Don ตับเต่าต้น EBENACEAE
9 Diospyros ehretioides Wall. ex G.Don ตับเต่าต้น EBENACEAE
10 Diospyros ehretioides Wall. ex G.Don ตับเต่าต้น EBENACEAE
11 Diospyros ehretioides Wall. ex G.Don ตับเต่าต้น EBENACEAE
12 Diospyros ehretioides Wall. ex G.Don ตับเต่าต้น EBENACEAE
13 Diospyros ehretioides Wall. ex G.Don ตับเต่าต้น EBENACEAE
14 Diospyros ehretioides Wall. ex G.Don ตับเต่าต้น EBENACEAE
15 Diospyros ehretioides Wall. ex G.Don ตับเต่าต้น EBENACEAE
16 Diospyros ehretioides Wall. ex G.Don ตับเต่าต้น EBENACEAE
17 Diospyros ehretioides Wall. ex G.Don ตับเต่าต้น EBENACEAE
18 Diospyros ehretioides Wall. ex G.Don ตับเต่าต้น EBENACEAE
19 Diospyros ehretioides Wall. ex G.Don ตับเต่าต้น EBENACEAE
20 Diospyros ehretioides Wall. ex G.Don ตับเต่าต้น EBENACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: