เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Sep 2015

กระพี้เขาควาย

Dalbergia cultrata Graham ex Benth.
FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
ไม้ต้นสูง 10-20 ม. ใบประกอบแบบขนนก เรียงแบบเวียน ยาว 10-15 ซม. มีใบย่อย 10-13 ใบ เรียงสลับ ใบย่อยรูปไข่หรือรูปรี กว้าง 1-2 ซม. ยาว 2-4 ซม. ช่อดอกแบบช่อแยกแขนงออกที่ซอกใบ ยาว 4-5 ซม. ดอกสีขาว กลีบกลางรูปกลับไข่กว้างหรือคล้ายรูปไต กลีบคู่ข้างรูปรี กลีบคู่ล่างรูปช้อน ฝักรูปรี หรือขอบขนาน กว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 6-10 ซม. ออกดอกเดือน ก.พ.-เม.ย.
Trees 10-20 m tall. Leaves pinnately compound, spiral, 10-15 cm long; leaflets 10-13, alternate, ovate or elliptic, 2-4 by 1-2 cm. Inflorescences paniculate, axillary, 4-5 cm long. Flowers white; standard broadly obovate or reniform; wings elliptic; keel spathulate. Pods elliptic or oblong, 6-10 by 1-1.5 cm. Flowering Feb.-Apr.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

3909 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
2 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
3 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
4 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
5 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
6 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
7 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
8 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
9 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
10 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
11 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
12 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
13 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
14 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
15 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
16 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
17 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
18 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
19 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
20 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
21 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
22 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
23 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
24 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
25 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
26 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
27 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
28 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
29 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
30 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
31 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
32 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
33 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
34 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
NO. Scientific name Local name Family
1 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
2 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
3 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
4 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
5 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
6 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
7 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
8 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
9 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
10 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
11 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
12 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
13 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
14 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
15 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
16 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
17 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
18 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
19 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
20 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
21 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
22 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
23 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
24 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
25 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
26 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
27 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
28 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
29 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
30 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
31 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
32 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
33 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
34 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
35 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
36 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
37 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
38 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
39 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
40 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
41 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
42 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
43 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
44 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. FABACEAE
45 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. khram FABACEAE
46 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. Koed Daeng FABACEAE
47 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. Kra pee khao khwai FABACEAE
48 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. Kra phi khao khwai FABACEAE
49 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. Kra phi, Kra phi khao khwai FABACEAE
50 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. Ma kham pa FABACEAE
51 Dalbergia cultrata Graham ex Benth. Ying daik FABACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: