เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Sep 2015

เมื่อย

Gnetum montanum Markgr.
GNETACEAE
ไม้เลื้อย แตกกิ่งแบบสองแฉก ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่แกมรูปขอบขนาน หรือรูปรี กว้าง 5-8 ซม. ยาว 11-15 ซม. สตรอบิลัสแยกเพศ แยกต้น คล้ายช่อเชิงลด ออกเป็นช่อแยกแขนงที่ซอกใบ เมล็ดคล้ายผลเมล็ดเดียวแข็ง รูปรีแกมรูปขอบขนาน ยาว 2.5-4 ซม. เยื่อหุ้มเมล็ดสีส้มแดงเมื่อสุก ออกดอกเดือน ส.ค.-ต.ค.
Climbers with dichotomous branches. Leaves simple, opposite, ovate-oblong or elliptic, 11-15 by 5-8 cm. Strobili unisexual, male and female present on seperate plants, spiciform, in an axillary panicle. Seeds drupaceous, oblong to ellipsoid, 2.5-4 cm long; arils reddish orange when ripe. Flowering Aug.-Oct.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

3044 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: