เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Sep 2015

ขาเปี๋ยดิน

Premna herbacea Roxb.
LAMIACEAE
ไม้ล้มลุกอายุหลายปี มีเหง้าแข็ง สูง 3-8 ซม. ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่ รูปรี ถึงรูปไข่กลับ กว้าง 2.5-8 ซม. ยาว 7-15 ซม. ช่อดอกแบบกระจุกแยกแขนง ออกที่ปลายกิ่ง ยาว 1.5-2.5 ซม. ดอกรูปปากเปิด สีขาวอมเหลือง ผลทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3.5 มม. เมื่อสุกสีดำหรือสีดำอมม่วง ออกดอกเดือน
Perrennial herbs 3-8 cm tall with woody rhizome. Leaves simple, opposite, ovate, elliptic to obovate, 7-15 by 2.5-8 cm. Inflorescences paniculate, cymose, terminal, 1.5-2.5 cm long. Flowers bilabiate, yellowish white. Fruits globose, ca. 3.5 mm in diam., black or purplish black when ripe. Flowering May-Jun.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

2420 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: