เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Sep 2015

แหลบุก

Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees
LAURACEAE
ไม้ต้น สูง 5-15 ม. ใบเดี่ยว เรียงแบบเวียน รูปใบหอก หรือรูปใบหอกแกมรูปรี กว้าง 3-5 ซม. ยาว 12-20 ซม. ช่อดอกแบบแยกแขนงออกที่ซอกใบ ยาว 10-18 ซม. ดอกสีเขียวอ่อนหรือเขียวอมเหลือง ยาว 3-4 มม. ผลรูปรีหรือรูปไข่ กว้าง 6-7 มม. ยาว 9-12 มม. ก้านผลอวบกลีบเลี้ยงติดทน ออกดอกเดือน ต.ค.-ธ.ค.
Trees 5-15 m tall. Leaves simple, spiral, lanceolate or elliptic-lanceolate, 12-20 by 3-5 cm. Inflorescences paniculate, axillary, 10-18 cm long. Flowers pale green or yellowish green, 3-4 mm long. Fruits ellipsoid or ovoid, 9-12 by 6-7 mm; pedicels stout; calyx persistent. Flowering Oct.-Dec.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

2985 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE
2 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE
3 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE
4 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE
5 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE
6 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE
7 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE
8 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE
9 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE
10 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE
11 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE
12 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE
13 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE
14 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE
15 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE
16 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE
17 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE
18 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE
19 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE
20 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE
21 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE
22 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE
23 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE
24 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE
25 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE
26 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE
27 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE
28 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE
29 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE
30 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE
31 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE
32 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE
33 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE
34 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE
35 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE
36 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE
37 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE
38 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE
39 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE
40 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE
41 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE
42 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE
43 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE
44 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE
45 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE
46 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE
47 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE
48 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees Lae buk LAURACEAE
49 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees Lae buk LAURACEAE
50 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees Rank kow ton LAURACEAE
51 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees Satip noi LAURACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: