เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Sep 2015

กระโดน

Careya sphaerica Roxb.
LECYTHIDACEAE
ไม้ต้นผลัดใบ สูง 10-20 ม. ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่กลับแกมรูปใบหอกกลับ กว้าง 7-11 ซม. ยาว 18-28 ซม. ช่อดอกเป็นช่อกระจะสั้น ออกที่ปลายกิ่ง ดอกสีเหลืองอมเขียวอ่อน กลีบเลี้ยง 4 กลีบ กลีบดอก 4 กลีบ รูปช้อน เกสรเพศผู้จำนวนมาก ผลทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7-10 ซม. ออกดอกเดือน มี.ค.-เม.ย.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

1987 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: