เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Nov 2015

เสลาขาว

Lagerstroemia tomentosa C.Presl
-
LYTHRACEAE
ไม้ต้นผลัดใบ สูงถึง 35 ม. ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปใบหอก รูปรี หรือรูปไข่ กว้าง 2.5-5 ซม. ยาว 8-13 ซม. มีขนรูปดาวนุ่มคล้ายขนสัตว์หนาแน่น หลุดร่วงง่าย ช่อดอกออกที่ปลายกิ่งหรือบางครั้งออกที่ซอกใบ ยาวถึง 40 ซม. ดอกสีขาว หรือสีฟ้าอ่อน รังไข่มีขน ผลแห้งแล้วแตกเป็น 6 แฉก ผลอ่อนมีขน เมื่อแก่มีขนเฉพาะบริเวณปลายผล ออกดอกเดือน มี.ค.-มิ.ย.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

34176 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
2 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
3 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
4 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
5 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
6 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
7 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
8 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
9 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
10 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
11 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
12 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
13 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
14 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
15 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
16 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
17 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
18 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
19 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
20 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
21 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
22 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
23 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
24 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
25 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
26 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
27 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
28 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
29 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
30 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
31 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
32 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
33 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
34 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
35 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
36 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
37 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
38 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
39 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
40 Lagerstroemia tomentosa C.Presl Sa lao khao LYTHRACEAE
41 Lagerstroemia tomentosa C.Presl Sa lao khao LYTHRACEAE
42 Lagerstroemia tomentosa C.Presl Salao dam LYTHRACEAE
43 Lagerstroemia tomentosa C.Presl Salao khao LYTHRACEAE
44 Lagerstroemia tomentosa C.Presl Salao khao LYTHRACEAE
45 Lagerstroemia tomentosa C.Presl Salao khao, Sao bo LYTHRACEAE
46 Lagerstroemia tomentosa C.Presl Sao khao LYTHRACEAE
47 Lagerstroemia tomentosa C.Presl Sao khao LYTHRACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: