เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Sep 2015

โคลงเคลง

Melastoma malabathricum L.
MELASTOMATACEAE
ไม้พุ่ม สูง 1.5-4 ม. กิ่งอ่อนมีขนแบบเกล็ดคลุม ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรีแกมรูปใบหอก กว้าง 2-6 ซม. ยาว 5-15 ซม. ช่อดอกแบบกระจุก ดอกมี 5 กลีบ ฐานดอกรูปถ้วย ยาว 5-10 ซม. มีขนแบบเกล็ดปกคลุม กลีบเลี้ยงรูปใบหอก กลีบดอกสีม่วงหรือสีชมพู เกสรเพศผู้ 10 อัน มีสองแบบ ผลแห้งแตก สีม่วงเข้มหรือแดง ออกดอกเดือน ก.พ.-ก.ค.
Shrubs 1.5-4 m tall; branchlets cover with scales. Leaves simple, opposite, elliptic-lanceolate, 5-15 by 2-6 cm. Inflorescences in cymes. Flowers 5-merous; hypanthium 5-10 mm long, covered with appressed scales; calyx lobes lanceolate; petals purple or pink; stamens 10, dimorphic. Fruits capsular, red to dark purple. Flowering Feb.-Jul.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

2759 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
2 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
3 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
4 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
5 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
6 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
7 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
8 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
9 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
10 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
11 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
12 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
13 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
14 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
15 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
16 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
17 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
18 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
19 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
20 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
21 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
22 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
23 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
24 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
25 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
26 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
27 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
28 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
29 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
30 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
31 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
32 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
33 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
34 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
35 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
36 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
37 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
38 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
39 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
40 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
41 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
42 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
43 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
44 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
45 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
46 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
47 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
48 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
49 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
50 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
51 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
52 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
53 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
54 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
55 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
56 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
57 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
58 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
59 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
60 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
61 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
62 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
63 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
64 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
65 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
66 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
67 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
68 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
69 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
70 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
71 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
72 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
73 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
74 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
75 Melastoma malabathricum L. A luang MELASTOMATACEAE
76 Melastoma malabathricum L. A lung MELASTOMATACEAE
77 Melastoma malabathricum L. Ai luang MELASTOMATACEAE
78 Melastoma malabathricum L. Baynhenh MELASTOMATACEAE
79 Melastoma malabathricum L. En ah MELASTOMATACEAE
80 Melastoma malabathricum L. Khlong khleng MELASTOMATACEAE
81 Melastoma malabathricum L. Khlong khleng, Ka du MELASTOMATACEAE
82 Melastoma malabathricum L. Khlong Khleng, Kung sang (เมี่ยน) MELASTOMATACEAE
83 Melastoma malabathricum L. Khlong Khleng, โคลงเคลง; Chua Thong Sa Pa Kao, จั่วท้งสะปะเก๊า (Hmong) MELASTOMATACEAE
84 Melastoma malabathricum L. Khlong Khleng. MELASTOMATACEAE
85 Melastoma malabathricum L. Khlong Kleng MELASTOMATACEAE
86 Melastoma malabathricum L. Sa la Bla MELASTOMATACEAE
87 Melastoma malabathricum L. Se la ple (Karen-Chiang Mai) MELASTOMATACEAE
88 Melastoma malabathricum L. โคลงเคลง MELASTOMATACEAE
89 Melastoma malabathricum L. โคลงเคลง, ถั่วท้ง (ม้ง) MELASTOMATACEAE
90 Melastoma malabathricum L. subsp. normale (D.Don) F.K.Mey MELASTOMATACEAE
91 Melastoma malabathricum L. subsp. normale (D.Don) F.K.Mey MELASTOMATACEAE
92 Melastoma malabathricum L. subsp. normale (D.Don) F.K.Mey MELASTOMATACEAE
93 Melastoma malabathricum L. subsp. normale (D.Don) F.K.Mey MELASTOMATACEAE
94 Melastoma malabathricum L. subsp. normale (D.Don) F.K.Mey MELASTOMATACEAE
95 Melastoma malabathricum L. subsp. normale (D.Don) F.K.Mey MELASTOMATACEAE
96 Melastoma malabathricum L. subsp. normale (D.Don) F.K.Mey MELASTOMATACEAE
97 Melastoma malabathricum L. subsp. normale (D.Don) F.K.Mey MELASTOMATACEAE
98 Melastoma malabathricum L. subsp. normale (D.Don) F.K.Mey MELASTOMATACEAE
99 Melastoma malabathricum L. subsp. normale (D.Don) F.K.Mey MELASTOMATACEAE
100 Melastoma malabathricum L. subsp. normale (D.Don) F.K.Mey MELASTOMATACEAE
101 Melastoma malabathricum L. subsp. normale (D.Don) F.K.Mey Klong-kleng-kee-nok MELASTOMATACEAE
102 Melastoma malabathricum L. subsp. normale (D.Don) F.K.Mey โคลงเคลง MELASTOMATACEAE
103 Melastoma malabathricum L. subsp. normale (D.Don) F.K.Mey โคลงเคลง เอนอ้า MELASTOMATACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: