เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Sep 2015

สลอดน้ำ

Ficus heterophylla L.f.
MORACEAE
ไม้พุ่ม สูง 1-2 ม. มียางขาว ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่กลับแคบ ขอบใบจัก มักเว้าเป็นพูไม่เท่ากัน มีขนสาก ผลแบบมะเดื่อ ออกที่ซอกใบหรือกิ่งแก่ รูปผลแพร์ถึงรูปไข่กลับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 1.5 ซม. มีก้าน ผลสีสุกเหลือง ส้มถึงแดง ออกดอกตลอดปี

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: