เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Sep 2015

สลอดน้ำ

Ficus heterophylla L.f.
MORACEAE
ไม้พุ่ม สูง 1-2 ม. มียางขาว ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่กลับแคบ ขอบใบจัก มักเว้าเป็นพูไม่เท่ากัน มีขนสาก ผลแบบมะเดื่อ ออกที่ซอกใบหรือกิ่งแก่ รูปผลแพร์ถึงรูปไข่กลับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 1.5 ซม. มีก้าน ผลสีสุกเหลือง ส้มถึงแดง ออกดอกตลอดปี
Shrubs 1-2 m tall with white latex. Laeves simple, alternate, narrowly obobvate, often irregularly 3-7-lobed, scabrous. Figs axillary or on old leafless branches, pyriform to obovoid, ca. 1.5 cm in diam., pedunculate, yellow, orange to red when ripe. Flowering throughout the year.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

4706 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: