เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Sep 2015

มะเดื่อหอม

Ficus hirta Vahl
MORACEAE
ไม้พุ่ม สูง 1-4 ม. มียางขาว กิ่งมีขนยาวแข็ง ใบเดีี่ยว เรียงแบบเวียนรูปไข่กลับ กว้าง 3.5-10 ซม. ยาว 12-20 ซม. ขอบใบจัก มักเว้าเป็นพู 3-5 พู มีขนยาวแขงหรือขนหยาบทั้งสองด้าน ผลแบบมะเดื่อ ออกที่ซอกใบเป็นคู่ รูปไข่ ถึงค่อนข้างกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8-1.3 ซม. ไม่มีก้าน เมื่อสุกสีส้มถึงแดง ออกดอกตลอดปี
Shrubs 1-4 m tall with white latex; branches covered with long hairs. Leaves simple, spiral, obovate, 12-20 by 3.5-10 cm, serrate, often 3-5 lobed, hirsute or hispid on both sides. Figs paired in axils, ovoid to subglobose, 0.8-1.3 cm in diam., sessile, orange to red when ripe. Flowering throughout the year.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

3019 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Ficus hirta Vahl MORACEAE
2 Ficus hirta Vahl MORACEAE
3 Ficus hirta Vahl MORACEAE
4 Ficus hirta Vahl MORACEAE
5 Ficus hirta Vahl MORACEAE
6 Ficus hirta Vahl MORACEAE
7 Ficus hirta Vahl MORACEAE
8 Ficus hirta Vahl MORACEAE
9 Ficus hirta Vahl MORACEAE
10 Ficus hirta Vahl MORACEAE
11 Ficus hirta Vahl MORACEAE
12 Ficus hirta Vahl MORACEAE
13 Ficus hirta Vahl MORACEAE
14 Ficus hirta Vahl MORACEAE
15 Ficus hirta Vahl MORACEAE
16 Ficus hirta Vahl MORACEAE
17 Ficus hirta Vahl MORACEAE
18 Ficus hirta Vahl MORACEAE
19 Ficus hirta Vahl MORACEAE
20 Ficus hirta Vahl MORACEAE
21 Ficus hirta Vahl MORACEAE
22 Ficus hirta Vahl MORACEAE
23 Ficus hirta Vahl MORACEAE
24 Ficus hirta Vahl MORACEAE
25 Ficus hirta Vahl MORACEAE
26 Ficus hirta Vahl MORACEAE
27 Ficus hirta Vahl MORACEAE
28 Ficus hirta Vahl MORACEAE
29 Ficus hirta Vahl MORACEAE
30 Ficus hirta Vahl MORACEAE
31 Ficus hirta Vahl MORACEAE
32 Ficus hirta Vahl MORACEAE
33 Ficus hirta Vahl MORACEAE
34 Ficus hirta Vahl MORACEAE
35 Ficus hirta Vahl MORACEAE
36 Ficus hirta Vahl MORACEAE
37 Ficus hirta Vahl MORACEAE
38 Ficus hirta Vahl MORACEAE
39 Ficus hirta Vahl MORACEAE
40 Ficus hirta Vahl MORACEAE
41 Ficus hirta Vahl MORACEAE
42 Ficus hirta Vahl MORACEAE
43 Ficus hirta Vahl MORACEAE
44 Ficus hirta Vahl MORACEAE
45 Ficus hirta Vahl MORACEAE
46 Ficus hirta Vahl MORACEAE
47 Ficus hirta Vahl MORACEAE
48 Ficus hirta Vahl MORACEAE
49 Ficus hirta Vahl MORACEAE
50 Ficus hirta Vahl MORACEAE
51 Ficus hirta Vahl MORACEAE
52 Ficus hirta Vahl MORACEAE
53 Ficus hirta Vahl MORACEAE
54 Ficus hirta Vahl MORACEAE
55 Ficus hirta Vahl MORACEAE
56 Ficus hirta Vahl MORACEAE
57 Ficus hirta Vahl MORACEAE
58 Ficus hirta Vahl MORACEAE
59 Ficus hirta Vahl MORACEAE
60 Ficus hirta Vahl MORACEAE
61 Ficus hirta Vahl MORACEAE
62 Ficus hirta Vahl MORACEAE
63 Ficus hirta Vahl MORACEAE
64 Ficus hirta Vahl MORACEAE
65 Ficus hirta Vahl MORACEAE
66 Ficus hirta Vahl MORACEAE
67 Ficus hirta Vahl MORACEAE
68 Ficus hirta Vahl MORACEAE
69 Ficus hirta Vahl MORACEAE
70 Ficus hirta Vahl MORACEAE
71 Ficus hirta Vahl MORACEAE
72 Ficus hirta Vahl MORACEAE
73 Ficus hirta Vahl MORACEAE
74 Ficus hirta Vahl MORACEAE
75 Ficus hirta Vahl MORACEAE
76 Ficus hirta Vahl MORACEAE
77 Ficus hirta Vahl MORACEAE
78 Ficus hirta Vahl MORACEAE
79 Ficus hirta Vahl MORACEAE
80 Ficus hirta Vahl MORACEAE
81 Ficus hirta Vahl MORACEAE
82 Ficus hirta Vahl MORACEAE
83 Ficus hirta Vahl MORACEAE
84 Ficus hirta Vahl MORACEAE
85 Ficus hirta Vahl MORACEAE
86 Ficus hirta Vahl MORACEAE
87 Ficus hirta Vahl MORACEAE
88 Ficus hirta Vahl MORACEAE
89 Ficus hirta Vahl MORACEAE
90 Ficus hirta Vahl MORACEAE
91 Ficus hirta Vahl MORACEAE
92 Ficus hirta Vahl MORACEAE
93 Ficus hirta Vahl MORACEAE
94 Ficus hirta Vahl MORACEAE
95 Ficus hirta Vahl MORACEAE
96 Ficus hirta Vahl MORACEAE
97 Ficus hirta Vahl MORACEAE
98 Ficus hirta Vahl MORACEAE
99 Ficus hirta Vahl MORACEAE
100 Ficus hirta Vahl MORACEAE
101 Ficus hirta Vahl MORACEAE
102 Ficus hirta Vahl MORACEAE
103 Ficus hirta Vahl MORACEAE
104 Ficus hirta Vahl MORACEAE
105 Ficus hirta Vahl MORACEAE
106 Ficus hirta Vahl MORACEAE
107 Ficus hirta Vahl MORACEAE
108 Ficus hirta Vahl MORACEAE
109 Ficus hirta Vahl MORACEAE
110 Ficus hirta Vahl MORACEAE
111 Ficus hirta Vahl MORACEAE
112 Ficus hirta Vahl MORACEAE
113 Ficus hirta Vahl MORACEAE
114 Ficus hirta Vahl MORACEAE
115 Ficus hirta Vahl MORACEAE
116 Ficus hirta Vahl MORACEAE
117 Ficus hirta Vahl MORACEAE
118 Ficus hirta Vahl MORACEAE
119 Ficus hirta Vahl MORACEAE
120 Ficus hirta Vahl MORACEAE
121 Ficus hirta Vahl MORACEAE
122 Ficus hirta Vahl MORACEAE
123 Ficus hirta Vahl MORACEAE
124 Ficus hirta Vahl MORACEAE
125 Ficus hirta Vahl MORACEAE
126 Ficus hirta Vahl MORACEAE
127 Ficus hirta Vahl MORACEAE
128 Ficus hirta Vahl MORACEAE
129 Ficus hirta Vahl MORACEAE
130 Ficus hirta Vahl MORACEAE
131 Ficus hirta Vahl MORACEAE
132 Ficus hirta Vahl MORACEAE
133 Ficus hirta Vahl MORACEAE
134 Ficus hirta Vahl MORACEAE
135 Ficus hirta Vahl MORACEAE
136 Ficus hirta Vahl MORACEAE
137 Ficus hirta Vahl MORACEAE
138 Ficus hirta Vahl MORACEAE
139 Ficus hirta Vahl Duea khon MORACEAE
140 Ficus hirta Vahl Kong ka pid (Lawa-Chiang Mai) MORACEAE
141 Ficus hirta Vahl Lavadey MORACEAE
142 Ficus hirta Vahl Ma duea hom MORACEAE
143 Ficus hirta Vahl Ma duea hon MORACEAE
144 Ficus hirta Vahl Ma duea khon MORACEAE
145 Ficus hirta Vahl ma duei hom MORACEAE
146 Ficus hirta Vahl Maduea hom MORACEAE
147 Ficus hirta Vahl Maro uzo MORACEAE
148 Ficus hirta Vahl มะเดื่อหอม MORACEAE
149 Ficus hirta Vahl var. appressa Corner MORACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: