เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Sep 2015

เดื่อน้ำ

Ficus praetermissa Corner
MORACEAE
ไม้พุ่ม มีกิ่งไหลทอดเหนือพื้นดิน สูง 1-2 ม. มียางขาว ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่กลับ กว้าง 3.5-7 ซม. ยาว 10-14 ซม. ขอบใบหยักตอนปลาย ปลายใบมีติ่งยาวคล้ายหาง ผลแบบมะเดื่อ ออกที่ซอกใบ รูปไข่ ถึงค่อนข้างกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8-1.5 ซม. มีก้าน เมื่อสุกสีแดงอมส้ม ออกดอกตลอดปี
Shrubs with stoloniforous branches, 1-2 m tall with white latex. Leaves simple, alternate, obovate; 10-14 by 3.5-7 cm; magin dentate in the upper part; apex caudate. Figs axillary, ovate to subglobose, 0.8-1.5 cm in diam., pedunculate, orangish red when ripe. Flowering throughout the year.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

1635 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: