เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Sep 2015

มะเดื่อขนทอง

Ficus triloba Buch.-Ham. ex Voigt
MORACEAE
ไม้ต้น สูง 5-15 ม. มียางขาว กิ่งอ่อนมีขนยาวสีน้ำตาลแดง ใบเดี่ยว เรียงแบบเวียน รูปหัวใจ ถึงรูปไข่ กว้าง 10-25 ซม. ยาว 10-35 ซม. ขอบใบจัก มักเว้าเป็นพูตื้นแบบฝ่ามือ 3-5 พู แผ่นใบทั้งสองด้านมีขนยาวสีน้ำตาลแดง ผลแบบมะเดื่อ ออกเดี่ยวหรือเป็นคู่ที่ซอกใบ รูปรีถึงรูปไข่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3.5 ซม. ไม่มีก้าน เมื่อสุกสีเหลืองถึงสีแดง ออกดอกตลอดปี
Trees 5-15 m tall with white latex, young branches with long rusty hairs. Leaves simple, spiral, cordate to broadly obvate, 10-35 by 10-25 cm, often subpalmately 3-5 lobed. Figs solitary or paired, axillary, ellipsoid to ovoid, 2-3.5 cm in diam., sessile, yellow to red when ripe. Flowering throughout the year.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

1881 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: