เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Aug 2016

เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิด

Aerides falcata Lindl. & Paxton
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้นยาวและห้อยลง ใบรูปแถบ กว้างประมาณ 2 ซม. ยาว 15-30 ซม. ช่อดอกเป็นพวงห้อยลง แต่ละต้นมักจะมีหลายช่อ ดอกสีขาวอมชมพู กลีบปากสีชมพูเข้มหรือสีม่วง เมื่อบานกว้างประมาณ 1.5 ซม. มีกลิ่นหอม ออกดอกเดือน เม.ย.-พ.ค.
Epiphytic orchid, monopodial; stem long, pendulous. Leaves strap shaped, 15-30 by ca. 2 cm. Inflorescences axillary, racemose, pendulous. Flowers pinkish white; lip dark pink or purple, ca. 1.5 cm across, fragrant. Flowering Apr.-May.
-
-
-

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

5840 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: