เผยแพร่เมื่อ/created date: 10 Nov 2015

สนสามใบ

Pinus kesiya Royle ex Gordon
-
PINACEAE
ไม้ต้น สูงถึง 30 ม. ใบรูปเข็ม ยาว 15-20 ซม. ออกเป็นกระจุก กระจุกละ 3 ใบ มีกาบหุ้มที่ฐาน โคนแยกเพศบนต้นเดียวกัน โคนเพศผู้ออกเป็นกลุ่มใกล้ปลายกิ่ง รูปทรงกระบอก กว้าง 0.8-1.2 ซม. ยาว 2-4 ซม. โคนเพศเมียออกเดี่ยวหรือเป็นคู่ รูปไข่หรือรูปคล้ายทรงกระทงข้าวหลามตัด กว้าง 4-6 ซม. ยาว 5-9 ซม. เมล็ดมีปีก ออกดอกเดือน ม.ค.-มี.ค.
Trees up to 30 m tall. Leaves aciculate, 15-20 cm long, in fascicle of 3, sheathed at the base. Cone unisexual, male and female on the same tree; male cone packed near the terminal, cylindrical, 2-4 by 0.8-1.2 cm; female cone paired or solitary, ovoid or rhombiod, 5-9 by 4-6 cm. Seeds winged. Flowering Jan.-Mar.
-
-
-

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

พฤศจิกายน-มกราคม ติดผลเดือนธันวาคม-มีนาคม

530021 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
2 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
3 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
4 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
5 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
6 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
7 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
8 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
9 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
10 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
11 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
12 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
13 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
14 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
15 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
16 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
17 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
18 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
19 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
20 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
21 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
22 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
23 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
24 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
25 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
26 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
27 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
28 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
29 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
30 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
31 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
32 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
33 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
34 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
35 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
36 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
37 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
38 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
39 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
40 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
41 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
42 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
43 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
44 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
45 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
46 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
47 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
48 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
49 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
50 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
51 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
52 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
53 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
54 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
55 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
56 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
57 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
58 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
59 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
60 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
61 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
62 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
63 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
64 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
65 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
66 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
67 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
68 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
69 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
70 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
71 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
72 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
73 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
74 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
75 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
76 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
77 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
78 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
79 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
80 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
81 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
82 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
83 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
84 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
85 Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ PINACEAE
NO. Scientific name Local name Family
1 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
2 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
3 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
4 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
5 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
6 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
7 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
8 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
9 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
10 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
11 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
12 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
13 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
14 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
15 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
16 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
17 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
18 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
19 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
20 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
21 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
22 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
23 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
24 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
25 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
26 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
27 Pinus kesiya Royle ex Gordon PINACEAE
28 Pinus kesiya Royle ex Gordon (ๆๆ๑็‹ผ) Son Saam bai PINACEAE
29 Pinus kesiya Royle ex Gordon Htin yu PINACEAE
30 Pinus kesiya Royle ex Gordon Shoe PINACEAE
31 Pinus kesiya Royle ex Gordon Son Saam bai PINACEAE
32 Pinus kesiya Royle ex Gordon Son Sam Bai PINACEAE
33 Pinus kesiya Royle ex Gordon Son sam bai PINACEAE
34 Pinus kesiya Royle ex Gordon son sam bai PINACEAE
35 Pinus kesiya Royle ex Gordon son sam bai PINACEAE
36 Pinus kesiya Royle ex Gordon Son sam bai PINACEAE
37 Pinus kesiya Royle ex Gordon Son sam bai (ๆๆ๑็‹ผ) PINACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: