เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Sep 2015

เคด

Catunaregam spathulifolia Tirveng.
RUBIACEAE
ไม้พุ่ม สูง 3-5 ม. ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม เป็นกระจุกที่ปลายยอด ดอกออกเดี่ยวหรือเป็นคู่ที่ปลายกิ่ง สีขาวหรือเหลืองอ่อน มีกลิ่นหอม กลีบดอกมี 5 กลีบ ผลกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 ซม. ที่ปลายผลมีกลีบเลี้ยงติดทน 5 กลีบ ผิวมีขนกำมะหยี่ ออกดอกเดือน ม.ค.-มี.ค.
Shrubs 3-5 m tall. Leaves simple, opposite, clumped at the branch terminal. Flowers solitary or paired, terminal, white or pale yellow, fragrant; petals 5. Fruits globose with 5 persistent calyx lobes at apex, 2-3 cm in diam.; surface covered with velutinous hairs. Flowering Jan.-Mar.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

2207 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: