เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Sep 2015

เข็มพระราม

Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites
RUBIACEAE
ไม้พุ่ม สูง 30-50 ซม. ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปใบหอกหรือรูปรี กว้าง 4-7 ซม. ยาว 12-18 ซม. หูใบรูปสามเหลี่ยม ช่อดอกออกที่ปลายกิ่ง แบบช่อกระจุก ดอกสีขาว เป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ หลอดกลีบดอกโค้ง ผลกลม เมื่อสุกสีดำ แกนกลางช่อผลสีแดง บวม ออกดอกเดือน เม.ย.-มิ.ย.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

1524 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites RUBIACEAE
2 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites RUBIACEAE
3 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites RUBIACEAE
4 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites RUBIACEAE
5 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites RUBIACEAE
6 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites RUBIACEAE
7 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites RUBIACEAE
8 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites RUBIACEAE
9 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites RUBIACEAE
10 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites RUBIACEAE
11 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites RUBIACEAE
12 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites RUBIACEAE
13 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites RUBIACEAE
14 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites RUBIACEAE
15 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites RUBIACEAE
16 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites RUBIACEAE
17 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites RUBIACEAE
18 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites RUBIACEAE
19 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites RUBIACEAE
20 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites RUBIACEAE
21 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites RUBIACEAE
22 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites RUBIACEAE
23 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites RUBIACEAE
24 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites RUBIACEAE
25 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites RUBIACEAE
26 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites RUBIACEAE
27 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites RUBIACEAE
28 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites RUBIACEAE
29 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites RUBIACEAE
30 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites Khem Phra-ram RUBIACEAE
31 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites khem pra ram RUBIACEAE
32 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites khem pra ram RUBIACEAE
33 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites Plai sarn RUBIACEAE
34 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites var. ophioxyloides (Wall.) Deb & B. Krishna RUBIACEAE
35 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites var. ophioxyloides (Wall.) Deb & B. Krishna RUBIACEAE
36 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites var. ophioxyloides (Wall.) Deb & B. Krishna RUBIACEAE
37 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites var. ophioxyloides (Wall.) Deb & B. Krishna RUBIACEAE
38 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites var. ophioxyloides (Wall.) Deb & B. Krishna RUBIACEAE
39 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites var. ophioxyloides (Wall.) Deb & B. Krishna RUBIACEAE
40 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites var. ophioxyloides (Wall.) Deb & B. Krishna RUBIACEAE
41 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites var. ophioxyloides (Wall.) Deb & B. Krishna RUBIACEAE
42 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites var. ophioxyloides (Wall.) Deb & B. Krishna RUBIACEAE
43 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites var. ophioxyloides (Wall.) Deb & B. Krishna RUBIACEAE
44 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites var. ophioxyloides (Wall.) Deb & B. Krishna RUBIACEAE
45 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites var. ophioxyloides (Wall.) Deb & B. Krishna RUBIACEAE
46 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites var. ophioxyloides (Wall.) Deb & B. Krishna RUBIACEAE
47 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites var. ophioxyloides (Wall.) Deb & B. Krishna RUBIACEAE
48 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites var. ophioxyloides (Wall.) Deb & B. Krishna RUBIACEAE
49 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites var. ophioxyloides (Wall.) Deb & B. Krishna RUBIACEAE
50 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites var. ophioxyloides (Wall.) Deb & B. Krishna RUBIACEAE
51 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites var. ophioxyloides (Wall.) Deb & B. Krishna Khem phra ram RUBIACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: