เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Sep 2015

กระทุ่มเนิน

Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze
RUBIACEAE
ไม้ต้น สูง 10-15 ม. ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่กว้าง รูปรีกว้าง ถึงค่อนข้างกลม กว้าง 9-18 ซม. ยาว 10-22 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่นเชิงซ้อน ช่อดอกย่อยทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5-3.5 ซม. ดอกเป็นหลอดปลายแยกเป็น 4-5 กลีบ สีเหลืองนวล ออกดอกเดือน ก.ค.-ก.ย.
Tree 10-15 m tall. Leaves simple, opposite, broadly ovate, broadly elliptic to suborbicular, 10-22 by 9-18 cm. Inflorescences compound capitate; heads globose, 2.5-3.5 cm in diam. Flowers tubular, 4-5-lobed, creamy yellow. Flowering Jul.-Sep.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

4270 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze กระทุ่มเนิน RUBIACEAE
2 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze กระทุ่มเนิน RUBIACEAE
3 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze กระทุ่มเนิน RUBIACEAE
4 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze กระทุ่มเนิน RUBIACEAE
5 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze กระทุ่มเนิน RUBIACEAE
6 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze กระทุ่มเนิน RUBIACEAE
7 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze กระทุ่มเนิน RUBIACEAE
8 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze กระทุ่มเนิน RUBIACEAE
9 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze กระทุ่มเนิน RUBIACEAE
10 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze กระทุ่มเนิน RUBIACEAE
11 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze กระทุ่มเนิน RUBIACEAE
12 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze กระทุ่มเนิน RUBIACEAE
13 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze กระทุ่มเนิน RUBIACEAE
14 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze กระทุ่มเนิน RUBIACEAE
15 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze กระทุ่มเนิน RUBIACEAE
16 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze กระทุ่มเนิน RUBIACEAE
17 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze กระทุ่มเนิน RUBIACEAE
18 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze กระทุ่มเนิน RUBIACEAE
19 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze กระทุ่มเนิน RUBIACEAE
20 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze กระทุ่มเนิน RUBIACEAE
21 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze กระทุ่มเนิน RUBIACEAE
22 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze กระทุ่มเนิน RUBIACEAE
23 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze กระทุ่มเนิน RUBIACEAE
24 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze กระทุ่มเนิน RUBIACEAE
25 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze กระทุ่มเนิน RUBIACEAE
26 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze กระทุ่มเนิน RUBIACEAE
27 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze กระทุ่มเนิน RUBIACEAE
28 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze กระทุ่มเนิน RUBIACEAE
29 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze กระทุ่มเนิน RUBIACEAE
30 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze กระทุ่มเนิน RUBIACEAE
31 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze กระทุ่มเนิน RUBIACEAE
32 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze กระทุ่มเนิน RUBIACEAE
33 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze กระทุ่มเนิน RUBIACEAE
34 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze กระทุ่มเนิน RUBIACEAE
35 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze กระทุ่มเนิน RUBIACEAE
36 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze กระทุ่มเนิน RUBIACEAE
37 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze กระทุ่มเนิน RUBIACEAE
38 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze กระทุ่มเนิน RUBIACEAE
39 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze กระทุ่มเนิน RUBIACEAE
40 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze กระทุ่มเนิน RUBIACEAE
NO. Scientific name Local name Family
1 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze RUBIACEAE
2 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze RUBIACEAE
3 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze RUBIACEAE
4 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze RUBIACEAE
5 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze RUBIACEAE
6 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze RUBIACEAE
7 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze RUBIACEAE
8 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze RUBIACEAE
9 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze RUBIACEAE
10 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze RUBIACEAE
11 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze RUBIACEAE
12 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze RUBIACEAE
13 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze RUBIACEAE
14 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze RUBIACEAE
15 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze RUBIACEAE
16 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze RUBIACEAE
17 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze RUBIACEAE
18 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze RUBIACEAE
19 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze RUBIACEAE
20 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze RUBIACEAE
21 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze RUBIACEAE
22 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze RUBIACEAE
23 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze RUBIACEAE
24 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze RUBIACEAE
25 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze RUBIACEAE
26 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze RUBIACEAE
27 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze Kaen lueang RUBIACEAE
28 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze กระทุ่ม RUBIACEAE
29 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze กระทุ่ม RUBIACEAE
30 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze กระทุ่มเนิน RUBIACEAE
31 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze กระทุ่มเนิน RUBIACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: