เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Sep 2015

กระทุ่มเนิน

Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze
RUBIACEAE
ไม้ต้น สูง 10-15 ม. ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่กว้าง รูปรีกว้าง ถึงค่อนข้างกลม กว้าง 9-18 ซม. ยาว 10-22 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่นเชิงซ้อน ช่อดอกย่อยทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5-3.5 ซม. ดอกเป็นหลอดปลายแยกเป็น 4-5 กลีบ สีเหลืองนวล ออกดอกเดือน ก.ค.-ก.ย.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

2155 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: