เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Sep 2015

ก้านเหลือง

Nauclea orientalis (L.) L.
RUBIACEAE
ไม้ต้น สูง 15-25 ม. ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรี กว้าง 10-14 ซม. ยาว 12-23 ซม. ผิวใบเกลี้ยง เนื้อใบหนาคล้ายหนัง ช่อดอกแบบกระจุกแน่น ทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4 ซม. ออกที่ซอกใบหรือปลายกิ่ง ดอกเป็นหลอด สีเหลือง มีกลิ่นหอม ผลรูปไข่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 8 มม. ออกดอกเดือน พ.ค.-ก.ค.
Trees 15-25 m tall. Leaves simple, opposite, elliptic, 12-23 by 10-14 cm, glabrous, coriaceous. Inflorescences capitate, globose, ca. 4 cm in diam., axillary or terminal. Flowers tubular, yellow, fragrant. Fruits ovoid, ca. 8 mm in diam. Flowering May-Jul.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

5128 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: