เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Sep 2015

แข้งกวาง

Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC.
RUBIACEAE
ไม้ต้น สูง 3-8 ม. กิ่งอ่อนมีขน ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรี หรือรูปไข่กลับ กว้าง 2.5-6 ซม. ยาว 5-15 ซม. มีขนแข็งหรือขนนุ่ม หรือผิวค่อนข้างเกลี้ยง ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ออกดอกที่ปลายกิ่ง มีขนนุ่ม ดอกไม่มีก้าน หรือมีก้านสั้น วงกลีบเลี้ยง มีขนแข็ง วงกลีบดอก เชื่อมเป็นหลอด สีขาว ผลรูปไข่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.3-3 มม. ออกดอกเดือน ก.พ.-เม.ย.
Trees 3-8 m tall; young branches pubescent. Leaves simple, opposite, elliptic or obovate, 5-15 by 2.5-6 cm, sparsely strigose, tomentose or glabescent. Inflorescences paniculate, terminal, tomentose. Flowers sessile to shortly pedicellate; calyx hirsute; corolla white, tubular. Fruits ovoid, 1.3-3 mm in diam. Flowering Feb.-Apr.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

1159 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE
2 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE
3 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE
4 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE
5 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE
6 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE
7 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE
8 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE
9 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE
10 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE
11 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE
12 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE
13 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE
14 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE
15 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE
16 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE
17 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE
18 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE
19 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE
20 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE
21 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE
22 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE
23 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE
24 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE
25 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE
26 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE
27 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE
28 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE
29 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE
30 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE
31 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE
32 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE
33 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE
34 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE
35 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE
36 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE
37 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE
38 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE
39 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE
40 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE
41 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE
42 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. Khaeng Gwang RUBIACEAE
43 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. Khaeng kwang RUBIACEAE
44 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. Khaeng kwang RUBIACEAE
45 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. khaeng kwang RUBIACEAE
46 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. Khaeng Kwang RUBIACEAE
47 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. ‡ขŽคม‚๑ค RUBIACEAE
48 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. subsp. affinis F. C. How ex W. C. Chen RUBIACEAE
49 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. subsp. floribunda Cowan RUBIACEAE
50 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. subsp. orientalis Cowan RUBIACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: