เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Sep 2015

หัสคุณ

Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn.
RUTACEAE
ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 7-12 ม. ใบประกอบขนนก เรียงแบบเวียน ใบย่อยเรียงสลับ รูปไข่ รูปรี หรือรูปใบหอก ช่อดอกแบบแยกแขนง ออกที่ปลายกิ่ง ดอกสีเขียว ผลรูปทรงรี สีเขียว เมื่อสุกสีส้มหรือสีแดง ออกดอกเดือน เม.ย.-พ.ค.
Shrubs or small trees 7-12 m tall. Leaves pinnately compound, spiral; leaflets alternate, ovate, elliptic to lanceolate. Inflorescences paniculate, terminal. Flowers green. Fruits ellipsoid, green and orange to red at maturity. Flowering Apr.-May.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

3306 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn. RUTACEAE
2 Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn. RUTACEAE
3 Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn. RUTACEAE
4 Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn. RUTACEAE
5 Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn. RUTACEAE
6 Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn. RUTACEAE
7 Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn. RUTACEAE
8 Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn. RUTACEAE
9 Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn. RUTACEAE
10 Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn. RUTACEAE
11 Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn. RUTACEAE
12 Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn. RUTACEAE
13 Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn. RUTACEAE
14 Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn. RUTACEAE
15 Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn. RUTACEAE
16 Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn. RUTACEAE
17 Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn. RUTACEAE
18 Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn. RUTACEAE
19 Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn. RUTACEAE
20 Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn. RUTACEAE
21 Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn. RUTACEAE
22 Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn. RUTACEAE
23 Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn. RUTACEAE
24 Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn. RUTACEAE
25 Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn. RUTACEAE
26 Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn. RUTACEAE
27 Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn. RUTACEAE
28 Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn. RUTACEAE
29 Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn. RUTACEAE
30 Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn. RUTACEAE
31 Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn. RUTACEAE
32 Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn. RUTACEAE
33 Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn. RUTACEAE
34 Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn. RUTACEAE
35 Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn. RUTACEAE
36 Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn. RUTACEAE
37 Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn. RUTACEAE
38 Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn. RUTACEAE
39 Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn. Has Khun RUTACEAE
40 Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn. Hassakhun RUTACEAE
41 Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn. hat sa khun RUTACEAE
42 Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn. Hatsa khun RUTACEAE
43 Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn. Samad lek RUTACEAE
44 Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn. Samad lek RUTACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: