เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Sep 2015

ลำไยป่า

Dimocarpus longan Lour.
SAPINDACEAE
ไม้ต้น สูง 7-15 ม. ใบประกอบแบบขนนก เรียงแบบเวียน ยาว 7.5-45 ซม. ใบย่อย 4-8 ใบ เรียงตรงข้ามหรือเกือบตรงข้าม รูปขอบขนาน หรือรูปขอบขนานแกมรูปรี ยาว 5-17 ซม. ช่อดอกแบบกระจะ หรือช่อแยกแขนง มีขนสั้นนุ่ม ดอกขนาดเล็ก วงกลีบเลี้ยงรูปถ้วยมี 4-5 แฉก ไม่มีกลีบดอก ผลกลม มีปุ่มปม เมล็ดกลม มีเยื่อหุ้มเมล็ดฉ่ำน้ำห่อหุ้ม ออกดอกเดือน มี.ค.-เม.ย.
Trees 7-15 m tall. Leaves pinnately compound, spiral, 7.5-45 cm long; leaflets 4-8, opposite or subopposite, oblong or oblong-elliptic, 5-17 cm long. Racemes simple or branched, shortly pubescent; flowers small; calyx cup-shaped, 4-5-lobed; petals absent. Fruits globose, echinate-muricate; seeds globose, included in pulpy aril. Flowering Mar.-Apr.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

8015 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: