เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Sep 2015

ทะโล้

Schima wallichii (DC.) Korth.
THEACEAE
ไม้ต้น สูง 10-20 ม. ใบเดี่ยว เรียงแบบเวียน รูปรี กว้าง 4-8 ซม. ยาว 5-15 ซม. ดอกเดี่ยวหรือเป็นกระจุก 3 ดอก ออกที่ซอกใบ กลีบดอกสีขาว รูปไข่กลับ เกสรเพศผู้จำนวนมาก สีเหลือง ผลแห้งแตก ทรงค่อนข้างกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.3-2 ซม. ออกดอกเดือน ก.พ.-มี.ค.
Trees 10-20 m tall. Leaves simple, spiral, elliptic, 5-15 by 4-8 cm. Flowers 1-3 in cluster; petals white, obovate; stamens numerous, yellow. Fruits capsular, subglobose, 1.3-2 cm in diam. Flowering Feb.-Mar.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

3223 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
2 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
3 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
4 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
5 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
6 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
7 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
8 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
9 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
10 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
11 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
12 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
13 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
14 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
15 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
16 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
17 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
18 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
19 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
20 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
21 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
22 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
23 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
24 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
25 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
26 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
27 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
28 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
29 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
30 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
31 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
32 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
33 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
34 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
35 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
36 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
37 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
38 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
39 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
40 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
41 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
42 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
43 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
44 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
45 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
46 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
47 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
48 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
49 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
50 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
51 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
52 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
53 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
54 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
55 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
56 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
57 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
58 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
59 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
60 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
61 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
62 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
63 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
64 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
65 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
66 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
67 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
68 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
69 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
70 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
71 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
72 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
73 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้, มังตาน THEACEAE
74 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
75 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
76 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
77 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
78 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
79 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
80 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
81 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
82 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
83 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
84 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
85 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
86 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
87 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
88 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
89 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
90 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
91 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
92 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
93 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
94 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
95 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
96 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
97 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
98 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
99 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
100 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
101 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
102 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
103 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
104 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
105 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
106 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
107 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
108 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
109 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
110 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
111 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
112 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
113 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
114 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
115 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
116 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
117 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
118 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
119 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
120 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
121 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
122 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
123 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
124 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
125 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
126 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
127 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
128 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
129 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
130 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
131 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
132 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
133 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
134 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
135 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
136 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
137 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
138 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
139 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
140 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
141 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
142 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
143 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
144 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
145 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
146 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
147 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
148 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
149 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
150 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
151 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
152 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
153 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
154 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
155 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
156 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
157 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
158 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
159 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
160 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
161 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
162 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
163 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
164 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
165 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
166 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
167 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
168 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
169 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
170 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
171 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
172 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
173 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
174 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
175 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
176 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
177 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
178 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
179 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
180 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
181 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
182 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
183 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
184 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
185 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
186 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
187 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
188 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
189 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
190 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
191 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
192 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
193 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
194 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
195 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
196 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
197 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
198 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
199 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
200 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
201 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
202 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
203 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
204 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
205 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
206 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
207 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
208 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
209 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
210 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
211 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
212 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
213 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
214 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
215 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
216 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
217 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
218 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
219 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
220 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
221 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
222 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
223 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
224 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
225 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
226 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
227 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
228 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
229 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
230 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
231 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
232 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
233 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
234 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
235 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
236 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
237 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
238 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
239 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
240 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
241 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
242 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
243 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
244 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
245 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
246 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
247 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
248 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
249 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
250 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
251 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
252 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
253 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
254 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
255 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
256 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
257 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
258 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
259 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
260 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
261 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
262 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
263 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
264 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
265 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
266 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
267 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
268 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
269 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
270 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
271 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
272 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
273 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
274 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
275 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
276 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
277 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
278 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
279 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
280 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
281 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
282 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
283 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
284 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
285 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
286 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
287 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
288 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
289 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
290 Schima wallichii (DC.) Korth. มังตาน, ทะโล้ THEACEAE
NO. Scientific name Local name Family
1 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
2 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
3 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
4 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
5 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
6 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
7 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
8 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
9 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
10 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
11 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
12 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
13 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
14 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
15 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
16 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
17 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
18 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
19 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
20 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
21 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
22 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
23 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
24 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
25 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
26 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
27 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
28 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
29 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
30 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
31 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
32 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
33 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
34 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
35 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
36 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
37 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
38 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
39 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
40 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
41 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
42 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
43 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
44 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
45 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
46 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
47 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
48 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
49 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
50 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
51 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
52 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
53 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
54 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
55 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
56 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
57 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
58 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
59 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
60 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
61 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
62 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
63 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
64 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
65 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
66 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
67 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
68 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
69 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
70 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
71 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
72 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
73 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
74 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
75 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
76 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
77 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
78 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
79 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
80 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
81 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
82 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
83 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
84 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
85 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
86 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
87 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
88 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
89 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
90 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
91 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
92 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
93 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
94 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
95 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
96 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
97 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
98 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
99 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
100 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
101 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
102 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
103 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
104 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
105 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
106 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
107 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
108 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
109 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
110 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
111 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
112 Schima wallichii (DC.) Korth. Ma Mu THEACEAE
113 Schima wallichii (DC.) Korth. ta lo THEACEAE
114 Schima wallichii (DC.) Korth. Ta Lo THEACEAE
115 Schima wallichii (DC.) Korth. Ta lo THEACEAE
116 Schima wallichii (DC.) Korth. Talo THEACEAE
117 Schima wallichii (DC.) Korth. Talo THEACEAE
118 Schima wallichii (DC.) Korth. Ter Kue Sa THEACEAE
119 Schima wallichii (DC.) Korth. Tha lo THEACEAE
120 Schima wallichii (DC.) Korth. Tha Lo THEACEAE
121 Schima wallichii (DC.) Korth. Tha lo THEACEAE
122 Schima wallichii (DC.) Korth. Tha lo THEACEAE
123 Schima wallichii (DC.) Korth. Thalo THEACEAE
124 Schima wallichii (DC.) Korth. Thalo THEACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: