เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Sep 2015

กระทือลิง

Globba schomburgkii Hook.f.
ZINGIBERACEAE
ไม้ล้มลุก ลำต้นเหนือดินสูงถึง 50 ซม. ใบเดี่ยว เรียงสลับรูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน กว้าง 3-4.5 ซม. ยาว 15-20 ซม. เกลี้ยง ช่อดอกแบบช่อกระจะ ห้อยลง ใบประดับรูปไข่ ยาวประมาณ 1 ซม. ดอกสีเหลืองส้มมีแต้มสีแดง เกสรเพศผู้สีเหลือง อับเรณูมีระยางค์ 4 อัน ผลทรงกลม มี 3 พู ยาวประมาณ 6 มม. ออกดอกเดือน มิ.ย.-ส.ค.
Herbs; pseudostems up to 50 cm tall. Leaves simple, alternate, lanceolate-oblong, 15-20 by 3-4.5 cm, glabrous. Inflorescence a pendulous raceme or thyrse; bracts ovate, ca. 1 cm long. Flowers orangeish yellow with red spot; stamen yellow; anther with 4 appendages. Fruits globose, 3-lobed, ca. 6 mm long. Flowering Jun.-Aug.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

2187 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Globba schomburgkii Hook.f. ZINGIBERACEAE
2 Globba schomburgkii Hook.f. ZINGIBERACEAE
3 Globba schomburgkii Hook.f. ZINGIBERACEAE
4 Globba schomburgkii Hook.f. ZINGIBERACEAE
5 Globba schomburgkii Hook.f. ZINGIBERACEAE
6 Globba schomburgkii Hook.f. ZINGIBERACEAE
7 Globba schomburgkii Hook.f. ZINGIBERACEAE
8 Globba schomburgkii Hook.f. ZINGIBERACEAE
9 Globba schomburgkii Hook.f. ZINGIBERACEAE
10 Globba schomburgkii Hook.f. ZINGIBERACEAE
11 Globba schomburgkii Hook.f. ZINGIBERACEAE
12 Globba schomburgkii Hook.f. ZINGIBERACEAE
13 Globba schomburgkii Hook.f. ZINGIBERACEAE
14 Globba schomburgkii Hook.f. ZINGIBERACEAE
15 Globba schomburgkii Hook.f. ZINGIBERACEAE
16 Globba schomburgkii Hook.f. ZINGIBERACEAE
17 Globba schomburgkii Hook.f. ZINGIBERACEAE
18 Globba schomburgkii Hook.f. ZINGIBERACEAE
19 Globba schomburgkii Hook.f. ZINGIBERACEAE
20 Globba schomburgkii Hook.f. ZINGIBERACEAE
21 Globba schomburgkii Hook.f. ZINGIBERACEAE
22 Globba schomburgkii Hook.f. ZINGIBERACEAE
23 Globba schomburgkii Hook.f. ZINGIBERACEAE
24 Globba schomburgkii Hook.f. ZINGIBERACEAE
25 Globba schomburgkii Hook.f. ZINGIBERACEAE
26 Globba schomburgkii Hook.f. ZINGIBERACEAE
27 Globba schomburgkii Hook.f. ZINGIBERACEAE
28 Globba schomburgkii Hook.f. ZINGIBERACEAE
29 Globba schomburgkii Hook.f. ZINGIBERACEAE
30 Globba schomburgkii Hook.f. ZINGIBERACEAE
31 Globba schomburgkii Hook.f. ZINGIBERACEAE
32 Globba schomburgkii Hook.f. ZINGIBERACEAE
33 Globba schomburgkii Hook.f. ZINGIBERACEAE
34 Globba schomburgkii Hook.f. ZINGIBERACEAE
35 Globba schomburgkii Hook.f. ZINGIBERACEAE
36 Globba schomburgkii Hook.f. ZINGIBERACEAE
37 Globba schomburgkii Hook.f. ZINGIBERACEAE
38 Globba schomburgkii Hook.f. ZINGIBERACEAE
39 Globba schomburgkii Hook.f. ZINGIBERACEAE
40 Globba schomburgkii Hook.f. ZINGIBERACEAE
41 Globba schomburgkii Hook.f. ZINGIBERACEAE
42 Globba schomburgkii Hook.f. ZINGIBERACEAE
43 Globba schomburgkii Hook.f. ZINGIBERACEAE
44 Globba schomburgkii Hook.f. ZINGIBERACEAE
45 Globba schomburgkii Hook.f. ZINGIBERACEAE
46 Globba schomburgkii Hook.f. ZINGIBERACEAE
47 Globba schomburgkii Hook.f. ZINGIBERACEAE
48 Globba schomburgkii Hook.f. ZINGIBERACEAE
49 Globba schomburgkii Hook.f. ZINGIBERACEAE
50 Globba schomburgkii Hook.f. ZINGIBERACEAE
51 Globba schomburgkii Hook.f. ZINGIBERACEAE
52 Globba schomburgkii Hook.f. ZINGIBERACEAE
53 Globba schomburgkii Hook.f. ZINGIBERACEAE
54 Globba schomburgkii Hook.f. ZINGIBERACEAE
55 Globba schomburgkii Hook.f. Kra thue ling ZINGIBERACEAE
56 Globba schomburgkii Hook.f. Kra thue ling ZINGIBERACEAE
57 Globba schomburgkii Hook.f. Kra thue ling ZINGIBERACEAE
58 Globba schomburgkii Hook.f. Kra thue ling ZINGIBERACEAE
59 Globba schomburgkii Hook.f. Krathue ling ZINGIBERACEAE
60 Globba schomburgkii Hook.f. var. angustata Gagnep. ZINGIBERACEAE
61 Globba schomburgkii Hook.f. var. angustata Gagnep. ZINGIBERACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: