เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 Feb 2017

ส้มป่อย

Acacia concinna (Willd.) DC.
-
Fabaceae
ไม้เถาเลื้อยมีเนื้อไม้ หรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก กิ่งและก้านใบมีหนาม จำนวนมาก ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ไวต่อการสัมผัส ดอกออก เป็นช่อกลมบนช่อแตกแขนง จากซอกใบหรือปลายยอด มีดอกย่อย สีเหลืองอ่อนๆ จำนวนมาก ผลเป็นฝักแบนสีนํ้าตาล มีเมล็ด ๖ – ๑๐ เมล็ด ออกดอกช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน สามารถขยายพันธุ์โดยเมล็ด

1359 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: