เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 Feb 2017

ผักคราด

Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen
ผักหละ ผักหา
Asteraceae
ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ตามข้อมีรากงอก สูงถึง ๔๐ ซม. ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่ ขอบใบหยัก ดอกออกเป็นช่อจากซอกใบ หรือ ปลายยอด สีเหลือง ผลขนาดเล็ก มี ๑ เมล็ด ออกดอกช่วงเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด หรือปักชำต้น
Acmella paniculata is an annual or perennial herb, up to 40 cm tall. Leaves are simple, opposite, ovate, mostly dentate. Inflorescences are in solitary terminal or axillary from the upper leaves. Flowers are bright yellow. Fruits are small with 1 seeded achene. Flowering in July – December. This plant is propagated by seed or stem cutting.
-
ใบอ่อนและช่อดอกใช้รับประทานสด หรือต้มใช้ประกอบอาหาร
Young leaves and inflorescences are eaten raw, boiled or cooked in curry.

หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ASTERACEAE
2 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ASTERACEAE
3 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ASTERACEAE
4 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ASTERACEAE
5 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ASTERACEAE
6 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ASTERACEAE
7 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ASTERACEAE
8 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ASTERACEAE
9 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ASTERACEAE
10 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ASTERACEAE
11 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ASTERACEAE
12 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ASTERACEAE
13 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ASTERACEAE
14 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ASTERACEAE
15 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ASTERACEAE
16 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ASTERACEAE
17 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ASTERACEAE
18 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ASTERACEAE
19 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ASTERACEAE
20 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ASTERACEAE
21 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ASTERACEAE
22 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ASTERACEAE
23 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ฿„มˆ฿ซ ASTERACEAE
24 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ฿„มญฬ๑ซ ASTERACEAE
25 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen Ho ther mee ASTERACEAE
26 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen Phak Khrad ASTERACEAE
27 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen Phak khrat ASTERACEAE
28 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen Phak khrat, ฿„มญฬ๑ซ; Cho, ฌŽ๊ (Hmong) ASTERACEAE
29 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen Phak Khrat, ฿„มญฬ๑ซ; Chua Mo Na, ป„‚่็๊่๑ (Hmong) ASTERACEAE
30 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen Phak Khrat, ฿„มญฬ๑ซ; Chua Mo Na, ป„‚่็Ž๊่๑ (Hmong) ASTERACEAE
31 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen Phak Phed ASTERACEAE
32 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen Phak phed ASTERACEAE
33 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ญฬ๑ซ่„‚‡่‚ ASTERACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: