เผยแพร่เมื่อ/created date: 22 Feb 2017

ข่าคม

Alpinia malaccensis (Burm.f.) Roscoe
ก๊า ผักหละ ผักหา
Zingiberaceae
ไม้ล้มลุกอายุหลายปี มีเหง้าใต้ดิน ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนาน ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด ยาว ๑๕ – ๓๐ ซม. ดอกย่อยสีขาว ผลรูปทรงกลม แห้งแล้วแตกออก ออกดอกช่วงเดือนเมษายน – กรกฎาคม ขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อ หรือเพาะเมล็ด
Alpinia malaccensis is a perennial herb with rhizomes. Leaves simple, alternate, leaf blade oblong. Inflorescences in terminal racemes, 15 – 30 cm long, with many white flowers. Fruits in globose capsule. Flowering in April – July. This plant can be propagated by rhizome division or seed.
ประเทศไทยพบตามริมห้วยในป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ ต่างประเทศพบในพม่า บังกลาเทศภูฏาน อินเดีย ทางทิศตะวันตกของมาเลเซีย และอินโดนีเซีย และพบเป็นพืชปลูกในมณฑลยูนนาน
เหง้า ใช้แก้ไอ เป็นเครื่องเทศ ใช้ขับลม แก้ท้องอืด หน่ออ่อน ใช้รับประทาน ยอดอ่อน ใช้รับประทาน ช่อดอก ใช้รับประทาน ผลสุก ใช้รับประทาน
Young pseudostems are eaten after fast-boiled with chilli sauce. The rhizomes are used in treatment of flatulence.

หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง, หนังสือการใช้ประโยชน์พืชวงศ์ขิงในประเทศไทย

Book: Uses of Zingiberaceae in Thailand

2824 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Alpinia malaccensis (Burm.f.) Roscoe ZINGIBERACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: