เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 Feb 2017

เสี้ยวหวาน

Bauhinia purpurea L.
ผักเสี้ยว ชงโค เสี้ยวดอกแดง
Fabaceae
ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ผลัดใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบ เว้าลึกเป็น ๒ พู ผิวใบเกลี้ยง ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง กลีบดอก ๕ กลีบ สีม่วงอ่อนแกมชมพู เกสรเพศผู้ ๓ – ๔ อัน ผลเป็นฝัก ยาว ๑๕ – ๒๕ ซม. แห้งแล้วแตก ออกดอกช่วงเดือนสิงหาคม – ธันวาคม ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด

หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: