เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 Feb 2017

ฝาง

Caesalpinia sappan L.
ฝางส้ม
Fabaceae
ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง ๖ ม. ต้นและกิ่งก้านมี หนามแหลม ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงสลับ ดอกออกเป็นช่อ ที่ปลายยอด หรือซอกใบ ดอกสีเหลืองมีลายเส้นสีแดงด้านใน กลีบดอก ๕ กลีบ ผลเป็นฝักแข็ง ผลแก่สีนํ้าตาลแดง ปลายแหลม ออกดอก ช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด
Caesalpinia sappan is a shrub or small tree up to 6 m tall. Stems and branches have many thorns. Leaves bipinnately compound, alternate. Inflorescences in terminal and axillary panicles. Flowers yellow with red line inside, 5 petals. Wooden pod is red-brown at maturity with pointed end. Flowering in June – September. This plant can be propagated by seed.
เนื้อไม้ใช้ย้อมผ้า ให้สีแดงส้ม และใช้เป็นพืชสมุนไพรอย่าง กว้างขวางทั้งในประเทศจีนและไทย
The wood is a source of orange-red dye yielding. It is widely used in traditional Chinese and Thai medicine.

หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-
-

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: