เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 Feb 2017

มะระขี้นก

Momordica charantia L.
ผักไห่ มะไห่ ผักใส่ ผักเหย
Cucurbitaceae
ไม้เถาเลื้อย อายุปีเดียว มีมือเกาะ ใบเดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบหยัก เว้าเป็นพู ๓ – ๗ พู ดอกแยกเพศ ออกจากซอกใบ สีเหลือง ผลรูปรี ผิวขรุขระ ผลอ่อนสีเขียว เมื่อสุกสีเหลืองส้ม และปริแตกออกเป็นชิ้น ดอกออกช่วงเดือนมิถุนายน – ตุลาคม ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด
Momordica charantia is a herbaceous, tendril-bearing vine, up to 5 m in length. Leaves simple, alternate, with 3 – 7 deeply lobes. The male and female flowers are yellow, in axillary. The fruit has a distinct warty exterior and ellipsoid shape, green and turning orange-yellow when ripe, splits into segments. Flowering in June – October. Propagated is by seed.
-
-
ยอดอ่อนและผลอ่อนนำมาลวกจิ้มนํ้าพริกหรือนำมาประกอบ อาหาร มะระขี้นกมีสรรพคุณป้องกันโรคมะเร็ง รักษาเบาหวาน ไข้หวัด และภาวะติดเชื้อ อย่างไรก็ตามผู้หญิงมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน เพราะ มีผลทำให้เลือดออกและคลอดก่อนกำหนดได้ ผลสุกไม่ควรรับประทาน เพราะมีสารซาโปนินสูง มีผลทำให้ท้องเสียหรืออาเจียนได้
The young shoots and young fruits are eaten after fastboiled with chilli sauce or cooked foods. The plant has a number of purported uses including cancer prevention, treatment of diabetes, fever and infections. However this plant is contraindicated in pregnant women because it can induce bleeding and miscarriage. The ripe fruits should not be eaten because its have too much of saponin that cause of diarrhea or vomit.

หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

2572 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Momordica charantia L. CUCURBITACEAE
2 Momordica charantia L. CUCURBITACEAE
3 Momordica charantia L. CUCURBITACEAE
4 Momordica charantia L. CUCURBITACEAE
5 Momordica charantia L. CUCURBITACEAE
6 Momordica charantia L. CUCURBITACEAE
7 Momordica charantia L. CUCURBITACEAE
8 Momordica charantia L. CUCURBITACEAE
9 Momordica charantia L. CUCURBITACEAE
10 Momordica charantia L. CUCURBITACEAE
11 Momordica charantia L. CUCURBITACEAE
12 Momordica charantia L. CUCURBITACEAE
13 Momordica charantia L. CUCURBITACEAE
14 Momordica charantia L. CUCURBITACEAE
15 Momordica charantia L. CUCURBITACEAE
16 Momordica charantia L. CUCURBITACEAE
17 Momordica charantia L. CUCURBITACEAE
18 Momordica charantia L. CUCURBITACEAE
19 Momordica charantia L. Ma Hoy CUCURBITACEAE
20 Momordica charantia L. Ma Ra CUCURBITACEAE
21 Momordica charantia L. Ma Ra Jene CUCURBITACEAE
22 Momordica charantia L. Ma Ra Khi Nok CUCURBITACEAE
23 Momordica charantia L. Mara chen CUCURBITACEAE
24 Momordica charantia L. Mara khi nok CUCURBITACEAE
25 Momordica charantia L. Mara khi nok CUCURBITACEAE
26 Momordica charantia L. ตะคะโตะ, ซ่อคะโดะ (Karen) CUCURBITACEAE
27 Momordica charantia L. มะระขี้นก CUCURBITACEAE
28 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE
29 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE
30 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE
31 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE
32 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE
33 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE
34 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE
35 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE
36 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE
37 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE
38 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE
39 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE
40 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE
41 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE
42 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE
43 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE
44 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE
45 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE
46 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE
47 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE
48 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE
49 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE
50 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE
51 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE
52 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE
53 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes Ma hai CUCURBITACEAE
54 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes Ma hoi CUCURBITACEAE
55 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes ma hoi CUCURBITACEAE
56 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes Ma hoi noi CUCURBITACEAE
57 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes Ma Ra CUCURBITACEAE
58 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes Ma Ra Khi Nok CUCURBITACEAE
59 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes Ma ra ki nonk CUCURBITACEAE
60 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes Mahoi CUCURBITACEAE
61 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes Ma-hoi CUCURBITACEAE
62 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes Mara CUCURBITACEAE
63 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes Mara CUCURBITACEAE
64 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes Mara khinok CUCURBITACEAE
65 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes Phak Hai CUCURBITACEAE
66 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes So Car dor CUCURBITACEAE
67 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes มะระ (Mara) CUCURBITACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: