เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 Feb 2017

มะระขี้นก

Momordica charantia L.
ผักไห่ มะไห่ ผักใส่ ผักเหย
Cucurbitaceae
ไม้เถาเลื้อย อายุปีเดียว มีมือเกาะ ใบเดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบหยัก เว้าเป็นพู ๓ – ๗ พู ดอกแยกเพศ ออกจากซอกใบ สีเหลือง ผลรูปรี ผิวขรุขระ ผลอ่อนสีเขียว เมื่อสุกสีเหลืองส้ม และปริแตกออกเป็นชิ้น ดอกออกช่วงเดือนมิถุนายน – ตุลาคม ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด

หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

1135 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Momordica charantia L. CUCURBITACEAE
2 Momordica charantia L. CUCURBITACEAE
3 Momordica charantia L. CUCURBITACEAE
4 Momordica charantia L. CUCURBITACEAE
5 Momordica charantia L. CUCURBITACEAE
6 Momordica charantia L. CUCURBITACEAE
7 Momordica charantia L. CUCURBITACEAE
8 Momordica charantia L. CUCURBITACEAE
9 Momordica charantia L. CUCURBITACEAE
10 Momordica charantia L. CUCURBITACEAE
11 Momordica charantia L. CUCURBITACEAE
12 Momordica charantia L. CUCURBITACEAE
13 Momordica charantia L. ็๙ฬ๙ขอŽม CUCURBITACEAE
14 Momordica charantia L. Ma Hoy CUCURBITACEAE
15 Momordica charantia L. Ma Ra CUCURBITACEAE
16 Momordica charantia L. Ma Ra Jene CUCURBITACEAE
17 Momordica charantia L. Ma Ra Khi Nok CUCURBITACEAE
18 Momordica charantia L. Mara chen CUCURBITACEAE
19 Momordica charantia L. Mara khi nok CUCURBITACEAE
20 Momordica charantia L. Mara khi nok CUCURBITACEAE
21 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE
22 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE
23 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE
24 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE
25 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE
26 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE
27 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE
28 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE
29 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE
30 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE
31 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE
32 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE
33 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE
34 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE
35 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE
36 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE
37 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE
38 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE
39 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE
40 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE
41 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE
42 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE
43 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes Ma hai CUCURBITACEAE
44 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes Ma hoi CUCURBITACEAE
45 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes ma hoi CUCURBITACEAE
46 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes Ma hoi noi CUCURBITACEAE
47 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes Ma Ra CUCURBITACEAE
48 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes Ma Ra Khi Nok CUCURBITACEAE
49 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes Ma ra ki nonk CUCURBITACEAE
50 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes Mahoi CUCURBITACEAE
51 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes Ma-hoi CUCURBITACEAE
52 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes Mara CUCURBITACEAE
53 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes Mara CUCURBITACEAE
54 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes Mara khinok CUCURBITACEAE
55 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes Phak Hai CUCURBITACEAE
56 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes So Car dor CUCURBITACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: