เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 Feb 2017

ผักชีล้อม

Oenanthe javanica (Blume) DC.
ผักอันอ้อ ผักอัน
Apiaceae
ไม้ล้มลุก อายุหลายปี ลำต้นทอดเลื้อย แตกกิ่งก้านมาก ใบประกอบ แบบขนนก ๑ – ๓ ชั้น ใบย่อยหยักเว้าเป็นพู ดอกออกเป็นช่อแบบซี่ร่ม ที่ปลายยอดตรงข้ามกับใบ มีดอกย่อยสีขาว จำนวนมาก ผลรูปเกือบกลม มีขนาดเล็ก ออกดอกช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ขยายพันธุ์โดยการ ปักชำต้น

1686 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: