เผยแพร่เมื่อ/created date: 22 Feb 2017

ชะพลู

Piper sarmentosum Roxb.
ช้าพลู ผักปูนา ผักพลูลิง ผักแค นมวา
Piperaceae
ไม้ล้มลุกแผ่ปกคลุมดิน สูง ๕๐ – ๗๐ ซม. ใบเดี่ยว เรียงสลับ สีเขียวเข้มเป็นมัน ดอกออกเป็นช่อสีขาวตรงข้ามใบที่ปลายยอด ผลสีเขียวเข้มขนาดเล็ก ออกดอกชว่ งเดือนตุลาคม – ธันวาคม ขยายพันธุ์ โดยการปักชำกิ่ง
Piper sarmentosum is a creeping herb, 50 – 70 cm tall. Leaves are simple, alternate, thin and dark green. Inflorescences are opposite developed at the terminal leaf in a short white spike. Fruits are dark green and very small. Flowering in October – December. This plant can be propagated by branch cutting.
-
-
The leaves are used to wrap “miang kham”, a traditional snack and they are the ingredient of kaeng khae, local food of northern Thailand. In the traditional medicine, this plant was used as expectorant, carminative, refreshing throat.
ใบใช้ห่อทำเป็นอาหารว่าง เรียกว่า “เมี่ยงคำ” นิยมใช้เป็นผักใส่ในแกงแค (อาหารพื้นเมืองทางภาคเหนือ) มีสรรพคุณเป็นยาขับเสมหะ ขับลม และช่วยให้ชุ่มคอ

หนังสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

4771 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Piper sarmentosum Roxb. PIPERACEAE
2 Piper sarmentosum Roxb. PIPERACEAE
3 Piper sarmentosum Roxb. PIPERACEAE
4 Piper sarmentosum Roxb. PIPERACEAE
5 Piper sarmentosum Roxb. PIPERACEAE
6 Piper sarmentosum Roxb. PIPERACEAE
7 Piper sarmentosum Roxb. PIPERACEAE
8 Piper sarmentosum Roxb. PIPERACEAE
9 Piper sarmentosum Roxb. PIPERACEAE
10 Piper sarmentosum Roxb. PIPERACEAE
11 Piper sarmentosum Roxb. PIPERACEAE
12 Piper sarmentosum Roxb. PIPERACEAE
13 Piper sarmentosum Roxb. PIPERACEAE
14 Piper sarmentosum Roxb. Bu Lee Dor PIPERACEAE
15 Piper sarmentosum Roxb. Cha phlu PIPERACEAE
16 Piper sarmentosum Roxb. Cha Phlu PIPERACEAE
17 Piper sarmentosum Roxb. Cha Phul, ช้าพลู PIPERACEAE
18 Piper sarmentosum Roxb. Cha plu PIPERACEAE
19 Piper sarmentosum Roxb. cha pluu PIPERACEAE
20 Piper sarmentosum Roxb. chaa puu PIPERACEAE
21 Piper sarmentosum Roxb. Chhiplou PIPERACEAE
22 Piper sarmentosum Roxb. Ku ling (Lawa-Chiang Mai) PIPERACEAE
23 Piper sarmentosum Roxb. Phak Khae PIPERACEAE
24 Piper sarmentosum Roxb. Phak Khae PIPERACEAE
25 Piper sarmentosum Roxb. Phlu ling PIPERACEAE
26 Piper sarmentosum Roxb. Plu PIPERACEAE
27 Piper sarmentosum Roxb. Plue PIPERACEAE
28 Piper sarmentosum Roxb. Plue Ling PIPERACEAE
29 Piper sarmentosum Roxb. Plue Ling PIPERACEAE
30 Piper sarmentosum Roxb. ชะพลู PIPERACEAE
31 Piper sarmentosum Roxb. ชะพลู PIPERACEAE
32 Piper sarmentosum Roxb. ชะพลู PIPERACEAE
33 Piper sarmentosum Roxb. ชะพลู (Chaphlu) PIPERACEAE
34 Piper sarmentosum Roxb. ช้าพลู (Cha phlu) PIPERACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: