เผยแพร่เมื่อ/created date: 22 Feb 2017

ปุด

Alpinia mutica Roxb.
แกแน
Zingiberaceae
ส่วนเหนือดินสูง 150 - 200 ซม. ใบรูปขอบขนาน ขอบใบมีขนปกคลุม ช่อดอกออกกลางกลุ่มใบ กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นหลอดสีขาว ด้านนอกมีขนปกคลุม กลีบดอกสีขาว กลีบปากสีเหลือง มีแถบสีแดงกระจายกลางกลีบ ผลกลม ผลสุกสีส้มหรือแดง
ในประเทศไทยพบบริเวณจังหวัดนราธิวาส ต่างประเทศพบบริเวณมาเลเซีย
เหง้า ต้มนํ้าดื่มช่วยขับลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ต้นอ่อน และผลอ่อน รับประทานเป็นผัก

หนังสือการใช้ประโยชน์พืชวงศ์ขิงในประเทศไทย

Book: Uses of Zingiberaceae in Thailand

2550 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: