เผยแพร่เมื่อ/created date: 22 Feb 2017

เร่วป่า

Amomum dealbatum Roxb.
Zingiberaceae
ส่วนเหนือดินสูง 1 - 3.5 ม. ใบรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ดอกออกเป็นช่อรูปไข่ที่โคนบริเวณผิวดิน ดอกย่อยจำนวนมาก ดอกที่อยู่รอบนอกบานก่อน กลีบดอกสีขาว มีสีเหลืองแกมแดงแต้ม ผลแบบแห้งแตก รูปรี สีเขียว หรือม่วง
ประเทศไทยพบที่ระดับ 600 - 800 ม. จากระดับ นํ้าทะเล ต่างประเทศมีการกระจายในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน บังกลาเทศ อินเดีย เนปาล และสิกขิม
เหง้า ใช้ขับลม หน่ออ่อน ใช้รับประทาน ใบ ใช้ห่ออาหาร ดอกอ่อน ใช้รับประทาน ผล ใช้รับประทาน

หนังสือการใช้ประโยชน์พืชวงศ์ขิงในประเทศไทย

Book: Uses of Zingiberaceae in Thailand

2753 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: