เผยแพร่เมื่อ/created date: 22 Feb 2017

เร่วดง

Amomum villosum Lour.
Zingiberaceae
ส่วนเหนือดินสูง 1 - 3 ม. ใบรูปหอก ช่อดอกออกมาจากเหง้าใต้ดิน รูปทรงรี ใบประดับรูปหอก กลีบดอก และเกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน มีสีขาว กลีบปากสีขาว ส่วนปลายสีเหลือง ผลแห้งสีนํ้าตาลรูปทรงรี
พบที่ระดับความสูง 100 - 800 ม. จากระดับนํ้าทะเล ในต่างประเทศพบในพม่า อินเดีย และคาบสมุทรอินโดจีน
เหง้า เป็นยาขับลม แก้ท้องอืด ผล มีกลิ่นหอมช่วยขับลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ บำรุงธาตุ บำรุงหัวใจ

หนังสือการใช้ประโยชน์พืชวงศ์ขิงในประเทศไทย

Book: Uses of Zingiberaceae in Thailand

1805 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: