เผยแพร่เมื่อ/created date: 22 Feb 2017

กระชาย

Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.
Zingiberaceae
เหง้าสีเหลือง ส่วนเหนือดินสูง 50 ซม. ใบรูปไข่หรือรูปขอบขนาน สีเขียว มีขนประปรายบริเวณ เส้นกลางใบด้านท้องใบ ช่อดอกออกที่ปลายยอด ส่วนเหนือดิน ใบประดับรูปใบหอก กลีบดอกสีชมพู กลีบปากสีชมพูขาว แต้มสีเส้นสีม่วง

หนังสือการใช้ประโยชน์พืชวงศ์ขิงในประเทศไทย

Book: Uses of Zingiberaceae in Thailand

2134 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
2 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
3 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
4 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
5 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
6 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
7 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
8 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
9 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
10 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
11 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
12 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
13 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
14 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
15 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
16 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
17 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
18 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
19 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
20 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
21 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
22 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
23 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
24 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
25 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
26 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
27 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
28 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
29 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
30 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
31 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
32 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
33 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
34 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
35 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
36 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
37 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
38 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
39 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
40 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
41 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
42 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
43 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
44 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
45 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
46 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
47 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
48 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
49 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
50 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. Hua La Ann ZINGIBERACEAE
51 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. Kra chai ZINGIBERACEAE
52 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. Kra chai ZINGIBERACEAE
53 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. Krachai ZINGIBERACEAE
54 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. Pa Ser Ro ZINGIBERACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: