เผยแพร่เมื่อ/created date: 22 Feb 2017

กระชาย

Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.
Zingiberaceae
เหง้าสีเหลือง ส่วนเหนือดินสูง 50 ซม. ใบรูปไข่หรือรูปขอบขนาน สีเขียว มีขนประปรายบริเวณ เส้นกลางใบด้านท้องใบ ช่อดอกออกที่ปลายยอด ส่วนเหนือดิน ใบประดับรูปใบหอก กลีบดอกสีชมพู กลีบปากสีชมพูขาว แต้มสีเส้นสีม่วง
พบทั่วไปในป่าเบญจพรรณ ต่างประเทศพบในทางตอนใต้ของจีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ศรีลังกา อินเดีย
เหง้า กินเป็นอาหารแก้อาการผิดปกติของผู้หญิงหลังคลอดบุตร เป็นยาบำรุงหัวใจ ช่วยขับลม รักษาอาการท้องอืด แก้ท้องร่วง แก้ไข้ แก้เจ็บคอ รากใช้รักษาอาการบวม แก้อาการปวด ใบ ใช้รับประทาน

หนังสือการใช้ประโยชน์พืชวงศ์ขิงในประเทศไทย

Book: Uses of Zingiberaceae in Thailand

4425 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
2 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
3 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
4 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
5 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
6 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
7 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
8 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
9 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
10 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
11 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
12 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
13 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
14 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
15 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
16 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
17 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
18 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
19 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
20 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
21 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
22 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
23 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
24 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
25 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
26 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
27 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
28 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
29 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
30 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
31 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
32 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
33 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
34 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
35 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
36 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
37 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
38 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
39 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
40 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
41 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
42 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
43 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
44 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
45 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
46 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
47 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
48 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
49 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
50 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
51 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
52 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
53 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
54 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
55 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
56 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
57 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
58 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
59 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
60 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
61 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. Hua La Ann ZINGIBERACEAE
62 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. Kra chai ZINGIBERACEAE
63 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. Kra chai ZINGIBERACEAE
64 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. Krachai ZINGIBERACEAE
65 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. Pa Ser Ro ZINGIBERACEAE
66 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. กระชาย ZINGIBERACEAE
67 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. กระชาย ZINGIBERACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: