เผยแพร่เมื่อ/created date: 23 Feb 2017

ว่านดอกทอง

Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm.
Zingiberaceae
ส่วนเหนือดินสูง 2 - 3 ม. ใบรูปขอบขนานแกมรูปหอก ช่อดอกออกจากเหง้า ก้านช่อดอกสั้น ใบประดับส่วนปลายสีแดงขอบมีขนนุ่มสีขาว กลีบดอกสีแดงชมพู เชื่อมกันเป็นหลอด โคนและปลายหลอดมีขน ปลายจักเป็น 3 แฉก กลีบปากสีแดง โคนคอดเรียว ปลายแผ่ออก แยกออกเป็นสองแฉก รังไข่มีขน

หนังสือการใช้ประโยชน์พืชวงศ์ขิงในประเทศไทย

Book: Uses of Zingiberaceae in Thailand

1010 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. ZINGIBERACEAE
2 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. ZINGIBERACEAE
3 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. ZINGIBERACEAE
4 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. ZINGIBERACEAE
5 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. ZINGIBERACEAE
6 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. ZINGIBERACEAE
7 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. ZINGIBERACEAE
8 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. ZINGIBERACEAE
9 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. ZINGIBERACEAE
10 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. ZINGIBERACEAE
11 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. ZINGIBERACEAE
12 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. ZINGIBERACEAE
13 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. ZINGIBERACEAE
14 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. ZINGIBERACEAE
15 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. ZINGIBERACEAE
16 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. ZINGIBERACEAE
17 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. ZINGIBERACEAE
18 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. ZINGIBERACEAE
19 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. ZINGIBERACEAE
20 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. ZINGIBERACEAE
21 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. ZINGIBERACEAE
22 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. ZINGIBERACEAE
23 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. ZINGIBERACEAE
24 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. ZINGIBERACEAE
25 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. ZINGIBERACEAE
26 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. ZINGIBERACEAE
27 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. ZINGIBERACEAE
28 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. Pood ZINGIBERACEAE
29 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. Put mueang kan ZINGIBERACEAE
30 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. มฏม (Kouk) ZINGIBERACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: