เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Nov 2017

ว่านพร้าว

Anthogonium gracile Wall. ex Lindl.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน มีหัวสะสมอาหารใต้ดินรูปค่อนข้างกลม ขนาดศูนย์กลางประมาณ 1-1.5 ซม. ใบรูปแถบ เมื่อออกดอกใบจะยุบตัว ยาว 19-22 ซม. กว้าง 2 ซม. มีใบ 2 ใบ ปลายแหลม มี เส้นใบ 3 เส้น ดอกออกเป็นช่อ ขนาดดอกย่อยเมื่อบานเต็มที่ 8 มม. ก้านดอกย่อยยาว 1.5-2 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาวอมชมพู สีม่วงแดงจนถึงสีม่วงเข้ม ใบประดับไม่ร่วง กลีบเลี้ยงบน กว้าง 5 มม. ยาว 15-18 มม. กลีบเลี้ยงคู่ข้างเชื่อมติดกันเป็นหลอดสั้นๆ กว้าง 5 มม. ยาว 15-16 มม. กลีบดอก ยาว 8-10 มม. กลีบปาก กว้าง 10 มม. ยาว 13 มม. แผ่นกลีบปากแผ่เป็น 3 พูเส้าเกสร ยาว 15 มม.
เขตอบอุ่นและเขตร้อนของทวีปเอเชีย ประเทศไทยพบในพื้นที่เปิดโล่งของป่าดิบเขาทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดอกบานช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม
-
-

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: