เผยแพร่เมื่อ/created date: 5 Jul 2021

เต่าร้างแดง

Caryota mitis Lour.
มะเด็ง, งือเด็ง
ARECACEAE
ต้น ไม้ยืนต้นจำพวกปาล์ม สูง 5-12 ม. ลำต้นตั้งตรง ไม่แตกกิ่ง ใบ ประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงสลับหนาแน่นที่เรือนยอด ยาว 2-4 ม. ใบย่อยรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน โคนใบเบี้ยว กว้าง 3-15 ซม. ยาว 7-25 ซม. ดอก ช่อ ออกระหว่างใบ ดอกย่อยจำนวนมาก แยกเพศ กลีบดอกสีเขียวหรือม่วงแกมน้ำตาล ผล สด รูปทรงกลม สีเขียวแกมเหลือง แล้วเปลี่ยนเป็นสีสีส้มหรือแดงเข้มเมื่อสุก มีเมล็ดเดียว
-
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

1043 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Caryota mitis Lour. ARECACEAE
2 Caryota mitis Lour. ARECACEAE
3 Caryota mitis Lour. ARECACEAE
4 Caryota mitis Lour. ARECACEAE
5 Caryota mitis Lour. ARECACEAE
6 Caryota mitis Lour. ARECACEAE
7 Caryota mitis Lour. ARECACEAE
8 Caryota mitis Lour. ARECACEAE
9 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง ARECACEAE
10 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง ARECACEAE
11 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง ARECACEAE
12 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง ARECACEAE
13 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง ARECACEAE
14 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง ARECACEAE
15 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง ARECACEAE
16 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง ARECACEAE
17 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง ARECACEAE
18 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
19 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
20 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
21 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
22 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
23 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
24 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
25 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
26 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
27 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
28 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
29 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
30 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
31 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
32 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
33 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
34 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
35 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
36 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
37 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
38 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
39 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
40 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
41 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
42 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
43 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
44 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
45 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
46 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
47 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
48 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
49 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
50 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
51 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
52 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
53 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
54 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
55 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
56 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
57 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
58 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
59 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
60 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
61 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
62 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
63 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
64 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
65 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
66 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
67 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
68 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
69 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
70 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
71 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
72 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
73 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
74 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
75 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
76 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
77 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
78 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
79 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
80 Caryota mitis Lour. เต้าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
81 Caryota mitis Lour. เต้าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
82 Caryota mitis Lour. เต้าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
83 Caryota mitis Lour. เต้าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
84 Caryota mitis Lour. เต้าร้างแดง, เขืองหมู่ ARECACEAE
85 Caryota mitis Lour. เต่าร้างหมู่ ARECACEAE
86 Caryota mitis Lour. เต่าร้างหมู่ ARECACEAE
87 Caryota mitis Lour. เต่าร้างหมู่ ARECACEAE
88 Caryota mitis Lour. เต่าร้างหมู่ ARECACEAE
89 Caryota mitis Lour. เต่าร้างหมู่ ARECACEAE
90 Caryota mitis Lour. เต่าร้างหมู่ ARECACEAE
91 Caryota mitis Lour. เต่าร้างหมู่ ARECACEAE
92 Caryota mitis Lour. เต่าร้างหมู่ ARECACEAE
93 Caryota mitis Lour. เต่าร้างหมู่ ARECACEAE
94 Caryota mitis Lour. เต่าร้างหมู่ ARECACEAE
95 Caryota mitis Lour. เต่าร้างหมู่ ARECACEAE
96 Caryota mitis Lour. เต่าร้างหมู่ ARECACEAE
97 Caryota mitis Lour. เต่าร้างหมู่ ARECACEAE
98 Caryota mitis Lour. เต่าร้างหมู่ ARECACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: