เผยแพร่เมื่อ/created date: 15 Sep 2021

สีเสียด

Acacia catechu (L.f.) Willd.
สีเสียดแก่น สีเสียดเหนือ สีเสียดเหลือง
Fabaceae
ไม้ยืนต้น สูงได้ถึง 10 เมตร กิ่งก้านมีหนาม ใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น ดอกสีขาวแกมสีเหลืองอ่อน ออกเป็นช่อ ผลเป็นฝักแบน สีน้ำตาล ช่วงเวลาออกดอก มี.ค. – พ.ค.
อินเดียและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แก่นใช้ปรุงอาหารแก้ท้องเสีย ลำไส้อักเสบ รักษาบาดแผล เปลือกต้น ต้มสกัดสีกับน้ำ ใช้ย้อมสีไหมให้เป็นสีน้ำตาล
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

1521 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: